lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Erland Holmér

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erland.holmerhtbibl.luse

Telefon 046–222 83 97

Rum LUX:C241

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30