Person

Erland Holmér

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erland.holmerhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 33 (LUX)

Rum LUX:C231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken med huvudsaklig placering på LUX-biblioteket, där jag arbetar med katalogisering, förvärv av böcker inom filosofi och idé- och lärdomshistoria och har pass i lånedisken.

Erland Holmér

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erland.holmerhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 33 (LUX)

Rum LUX:C231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23