lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Andrea Mervik

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post andrea.mervikhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28

Rum LUX:C240

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för idé- och lärdomshistoria)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30