lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Andrea Mervik

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post andrea.mervikhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 44

Rum LUX:C238

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30