lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Annakim Eltén

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Europastudier
Jiddisch
Ryska
Öst- och centraleuropakunskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post annakim.eltenhtbibl.luse

Telefon
046–222 90 12 (LUX)
046–222 32 22 (SOL)

Rum LUX:C238, SOL:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)