Person

mikael.falkhtbibl.luse | 2023-04-27
Mikael Falk

Arkivarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post mikael.falkhtbibl.luse

Telefon 046–222 72 76 (LUX)

Rum LUX:C232

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är arkivarie och har en rådgivande funktion för fakulteternas arkivbildning och dokumenthantering, inklusive diarieföring. HT-fakulteterna har ett elektroniskt mellanarkiv för utbildningshandlingar, där jag är systemförvaltare. Jag ingår i arbetsgruppen forskningsstöd och svarar på frågor om arkivering av forskningsdata. Därtill föreläsare jag på ABM-programmets andra och tredje termin om dokumenthantering och arkivbildning.

Förutom att vara arkivarie är jag också HT-fakulteternas verksamhetsnära dataskyddssanordnare och fungerar som en första kontakt för frågor om dataskydd, personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR).

Mikael Falk

Arkivarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post mikael.falkhtbibl.luse

Telefon 046–222 72 76 (LUX)

Rum LUX:C232

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23