lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Per Anders Dencker

Biblioteksassistent
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post per_anders.denckerhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 22

Rum SOL:B108

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20