Person

Erik Svanström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för kommunikation och medier

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erik.svanstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 31 87 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, katalogadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Jag är bibliotekarie vid HT-biblioteken och förrutom mitt ämnesbibliotekarieskap arbetar jag främst med katalogisering, både tryckt och elektroniskt material.

Jag är ämnesbibliotekarie för Institutionen för kommunikation och medier, KOM

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Journalistik
  • Retorik
  • Mediehistoria
Erik Svanström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för kommunikation och medier

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erik.svanstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 31 87 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, katalogadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23