lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Erik Svanström

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Institutionen för kommunikation och medier

Katalogadministratör
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erik.svanstromhtbibl.luse

Telefon
046–222 31 87 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, katalogadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)