Person

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är språkpedagog vid HT-fakulteterna med uppgift att stödja institutionernas språkutvecklingsarbete. Som sådan erbjuder jag ämnesintegrerad språkhandledning och workshoppar i akademiskt skrivande och läsande, på både svenska och engelska. Jag undervisar också inom ämnet engelska, med särskild tonvikt på kurser i akademiskt skrivande för studenter och forskare inom andra ämnen på universitetet, såsom kursen Written English for Scholarly Publication.

I botten är jag filosofie doktor i engelsklitteratur och disputerade i Lund 2008 på en avhandling om rumsliga aspekter av Joseph Conrads världsbild. Även i min senare forskning har jag framförallt intresserat mig för skrivandets rumsliga aspekter, till exempel hur läsningen påverkas av textens rumsliga komplexitet, hos bland andra Henry James och Elizabeth Bishop. Det är också det som fascinerar mig mest med skriftspråket: hur det gör det möjligt för oss att tänka tankar som är för komplicerade för talspråket att fånga.

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23