Person

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är språkpedagog vid HT-fakulteterna med uppgift att stödja institutionernas språkutvecklingsarbete. Jag är också universitetslektor i engelska och har sedan jag disputerade 2008 undervisat i engelsk litteratur, engelsk språkfärdighet, och akademiskt skrivande. Framförallt brinner jag för att ge mina studenter de verktyg de behöver för att både kunna ta del av kulturens rikedom och själva kunna verka i världen på ett ansvarsfullt och effektivt vis. I min egen forskning har jag framförallt intresserat mig för hur vi använder vår rumsliga förståelse av världen i det litterära språket.

Forskning

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23