Person

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är språkpedagog vid HT-fakulteterna med uppgift att stödja institutionernas språkutvecklingsarbete. Som sådan erbjuder jag ämnesintegrerad språkhandledning och workshoppar i akademiskt skrivande och läsande, på både svenska och engelska. Jag undervisar också inom ämnet engelska, med särskild tonvikt på kurser i akademiskt skrivande för studenter och forskare inom andra ämnen på universitetet, såsom kursen Written English for Scholarly Publication.

I botten är jag filosofie doktor i engelsklitteratur och disputerade i Lund 2008 på en avhandling om rumsliga aspekter av Joseph Conrads världsbild. Även i min senare forskning har jag framförallt intresserat mig för textens rumsliga komplexitet, hos bland andra Henry James och Elizabeth Bishop. Det är också det som fascinerar mig mest med skriftspråket: hur det gör det möjligt för oss att tänka tankar som är för komplicerade för talspråket att fånga. Och hur kommer skrivandet och tänkandet påverkas av AI-revolutionen?

Claes Lindskog

Språkpedagog

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post claes.lindskoghtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23