Person

Linnea Porenius

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post linnea.poreniushtbibl.luse

Telefon 046–222 79 47 (SOL)

Rum SOL:B112

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag arbetar som bibliotekarie vid HT-biblioteken, där jag är med i arbetsgrupperna för fjärrlån, talböcker och tillgänglighet, samt katalogisering. Jag står även i lånedisken på SOL-, LUX- och Asienbiblioteket.

Linnea Porenius

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post linnea.poreniushtbibl.luse

Telefon 046–222 79 47 (SOL)

Rum SOL:B112

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23