Shelf Locations SOL Library

 
Hylla/ShelfSvenskaEnglish
000Datavetenskap, information & allmänna verkComputer science, information, general works
001KunskapKnowledge
002BokenThe book
004DatavetenskapComputer science
006Särskilda datametoder, datalingvistikSpecial computer methods
010BibliografierBibliographies
020Biblioteks- & informationsvetenskapLibrary & information sciences
025Verksamheten vid bibliotek & arkivOperations of libraries & archives
028Läsning & användning av informationsmedierReading & use of information
media
050Allmänna seriella resurserGeneral serial publications
060Föreningar, organisationer & museerAssociations, organizations & museums
070Nyhetsmedier, journalistik & publiceringNews media, journalism & publishing
070.1Dokumentära medier, undervisningsmedier &
nyhetsmedier
Documentary media, educational
media, news media
070.4JournalistikJournalism
070.5PubliceringPublishing
070.9Historia & biografi gällande journalistik &
dagstidningar
History & biography of journalism &
newspapers
078Journalistik & dagstidningar i SkandinavienJournalism & newspapers in
Scandinavia
080Allmänna samlingsverkGeneral collections
090Handskrifter & rariteterManuscripts & rare books
100Filosofi & psykologiPhilosophy
110MetafysikMetaphysics
111OntologiOntology
120Kunskapsteori, kausalitet & mänsklighetEpistemology, causation & humankind
121Kunskapsteori (epistemologi)Epistemology (Theory of knowledge)
140Filosofiska skolorPhilosophical schools of thought
150PsykologiPsychology
152Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska
drifter
Sensory perception, movement,
emotions, physiological drives
153Medvetna mentala processer & intelligensConscious mental processes &
intelligence
155Differentiell psykologi & utvecklingspsykologiDifferential & developmental
psychology
160LogikLogic
170EtikEthics
180Antik, medeltida & österländsk filosofiAncient, medieval & eastern philosophy
181Österländsk filosofiEastern philosophy
190Modern västerländsk & övrig icke-österländsk filosofiModern western philosophy
200ReligionReligion
220BibelnThe Bible
230KristendomChristianity
290Övriga religionerOther religions
292Antik religion (grekisk & romersk religion)Classical religion (Greek & Roman
religion)
296JudendomJudaism
297Islam, babism & bahaiIslam, Babism, Bahai Faith
300SamhällsvetenskaperSocial sciences
301Sociologi & antropologiSociology & anthropology
302Social interaktionSocial interaction
302.2KommunikationCommunication
302.23Medier (kommunikationssätt)Media (Means of communication)
302.2308Medier - grupperMedia - specific groups
302.2309Medier - historia, geografi, biografiMedia - history, geography, biography
302.231Digitala medierDigital media
302.234Film, radio & televisionMotion pictures, radio, television
303Sociala processerSocial processes
303.4Social förändringSocial change
304Faktorer som påverkar socialt beteendeFactors affecting social behavior
305Särskilda rupperGroups of people
305.2ÅldersgrupperAge groups
305.3GenusGender
305.5Sociala klasserSocial classes
305.8Etniska & nationella grupperEthnic & national groups
306Kulturella & sociala institutionerCulture & institutions
306.09SocialhistoriaSocial history
306.4Aspekter på kulturSpecific aspects of culture
306.43Aspekter på kultur - utbildningSpecific aspects of culture - education
306.44Aspekter på kultur - språksociologiSpecific aspects of culture - language
306.446Flerspråkighet - sociologiska aspekterMultilingualism - sociological aspects
306.449Språkplanering & språkpolitikLanguage planning & policy
320StatsvetenskapPolitical science
320.5Politiska ideologierPolitical ideologies
320.9Politisk situation & politiska förhållandenPolitical situation & conditions
321Styrelseskick & statsskickSystems of governments & states
323Medborgerliga & politiska rättigheterCivil & political rights
324Den politiska processenThe political process
325Internationell migration & koloniseringInternational migration & colonization
327Internationella relationerInternational relations
330NationalekonomiEconomics
331ArbetsmarknadsekonomiLabor economics
338ProduktionProduction
340JuridikLaw
341FolkrättLaw of nations
342Statsrätt & förvaltningsrättConstitutional & administrative law
350Offentlig förvaltning & militärvetenskapPublic administration & military science
360Sociala problem & sociala tjänsterSocial problems & social services
370UtbildningEducation
371Skolor & deras verksamhet; specialundervisningSchools & their activities; special
education
372PrimärutbildningPrimary education
378Högre utbildningHigher education
380Handel, kommunikationer & transportCommerce, communications &
transportation
390Seder, etikett & folkloreCustoms, etiquette & folklore
398FolkloreFolklore
400SpråkLanguage
401Språk - filosofi & teoriLanguages - philosophy & theory
401.4Kommunikation; semantik; pragmatik, fackspråkCommunication; semantics, pragmatics, languages for special
purposes
401.41DiskursanalysDiscourse analysis
401.43SemantikSemantics
401.45PragmatikPragmatics
401.9Språk - psykologiska principer & talperceptionLanguage - psychological principles & speech perception
401.93SpråkinlärningLanguage acquisition
404Flerspråkighet - språkvetenskapliga aspekterMultilingualism - linguistic aspects
407Språk - utbildning & forskningLanguage - education, research,
related topics
410Språkvetenskap (lingvistik)Linguistics
410.1Filosofi & teoriLinguistics - philosophy & theory
410.9Språkvetenskap - geografi, biografiLinguistics - geography, biography
411SkriftsystemWriting systems
412EtymologiEtymology
414Fonologi & fonetikPhonology & phonetics
415GrammatikGrammar
415.5OrdklasserWord classes
415.9MorfologiMorphology
417Dialektforskning & språkhistoriaDialectology & historical linguistics
418Standardspråk (normativ lingvistik)Applied linguistics
418 007Standardspråk (normativ lingvistik) - utbildning,
forskning, liknande ämnen
Applied linguistics - education,
research, related topics
418.02ÖversättningTranslating
419TeckenspråkSign languages
420Engelska & fornengelskaEnglish & Old English (Anglo-Saxon)
420.1Engelska - filosofi & teoriEnglish - philosophy & theory
420.9Engelska - språkhistoriaEnglish - history
421Engelska - skriftsystem, fonologi, fonetikEnglish - writing systems, phonology,
phonetics
425Engelsk grammatikEnglish - grammar
427Engelska - historiska & geografiska varianterEnglish - historical & geographic
variations, modern nongeographic variations
428Engelskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard English usage (Prescriptive
linguistics)
429FornengelskaOld English (Anglo-Saxon)
430Tyska & besläktade språkGerman & related languages
430.1Tyska - filosofi & teoriGerman - philosophy & theory
430.9Tyska - språkhistoriaGerman - history
431Tyska - skriftsystem, fonologi, fonetikGerman - writing systems, phonology,
phonetics
435Tysk grammatikGerman - grammar
437Tyska - historiska & geografiska varianterGerman - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
438Tyskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard German usage (Prescriptive
linguistics)
439Övriga germanska språkOther Germanic languages
439.1JiddischYiddish
439.5Nordiska språkNorth Germanic languages
439.6Fornnordiska, isländska & färöiskaOld Norse (Old Icelandic), Icelandic,
Faroese
439.7SvenskaSwedish
439.701Svenska - filosofi & teoriSwedish - philosophy & theory
439.71Svenska - skriftsystem, fonologi, fonetikSwedish - writing systems, phonology,
phonetics
439.72Svenska - etymologiSwedish - etymology
439.75Svenska - grammatikSwedish - grammar
439.77Svenska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterSwedish - historical & geographic
variations, modern nongeographic variations
439.7701FornsvenskaOld Swedish
439 779Svenska - geografiska varianterSwedish - geographic variations
439.78Svenska - tillämpad språkvetenskap, svenska som
andraspråk
Swedish - Applied linguistics
439.81DanskaDanish
439.82NorskaNorwegian
440Franska & besläktade romanska språkFrench & related Romance languages
440.1Franska - filosofi & teoriFrench language - philosophy & theory
441Franska - skriftsystem, fonologi, fonetikFrench - writing systems, phonology,
phonetics
445Fransk grammatikFrench - grammar
447Franska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterFrench - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
448Franskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard French usage (Prescriptive
linguistics)
450Italienska & besläktade språkItalian & related languages
455Italiensk grammatikGrammar of standard Italian
457Italienska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterItalian - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
458Italienskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard Italian usage (Prescriptive
linguistics)
459Rumänska, rätoromanska, sardiska & korsikanskaRomanian, Rhaetian, Sardinian &
Corsican
460Spanska, portugisiska & galiciskaSpanish, Portuguese & Galician
465Spansk grammatikSpanish - grammar
467Spanska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterSpanish - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
468Spanskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard Spanish usage (Prescriptive
linguistics)
470Latin & italiska språkLatin & related Italic languages
475Klassisk latinsk grammatikClassical Latin - grammar
477Arkaiskt latin, senlatin & vardagslatinOld, postclassical & vulgar Latin
480Klassisk grekiska & moderna grekiska språkClassical Greek & related Hellenic languages
485Klassisk grekisk grammatikClassical Greek - grammar
487Förklassisk & efterklassisk grekiskaPreclassical & postclassical Greek
489Nygrekiska & övriga grekiska språkOther Hellenic languages
490Övriga språkOther languages
491Östindoeuropeiska & keltiska språkEast Indo-European & Celtic languages
491.7Ryska & besläktade östslaviska språkRussian & related East Slavic
languages
491.77Ryska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterRussian - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
491.79Ukrainska & vitryskaUkrainian & Belarusian
491.8Slaviska språkSlavic (Slavonic) languages
491.85Polska & västslaviska språkPolish & related West Slavic languages
491.9Baltiska språk & övriga indoeuropeiska språkBaltic & other Indo-European
languages
492Afroasiatiska språk, semitiska språkAfro-Asiatic languages
492.4HebreiskaHebrew
492.7Arabiska & maltesiskaArabic & Maltese
492.71Arabiska - skriftsystem, fonetikArabic - writing systems, phonology,
phonetics
492.72Arabiska - etymologiArabic - etymology
492.75Arabiska - grammatikArabic - grammar
492.77Arabiska dialekter - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterArabic - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
492.78Arabiskt språkbruk (normativ lingvistik)Arabic - applied linguistics
494Altaiska, uraliska, paleoasiatiska & dravidiskaAltaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages, miscellaneous languages of
south Asia
494.5Finsk-ugriska språkFinno-Ugric languages
494 541FinskaFinnish language
494.57Samiska språkSámi languages
495Östasiatiska & sydöstasiatiska språkLanguages of east & southeast Asia
495.1KinesiskaChinese
495.4Tibetanska & besläktade tibetoburmanska språkTibetan & related Tibeto-Burman
languages
495.6JapanskaJapanese
495.9Sydöstasiatiska språk & mundaspråkSoutheast Asian languages & Munda
languages
496Afrikanska språkAfrican languages
497Nordamerikanska inhemska språkNorth American native languages
498Sydamerikanska inhemska språkSouth American native languages
499Austronesiska & icke-austronesiska språk & övriga
språk
Austronesian & Non-Austronesian
languages & other languages
500NaturvetenskapScience
600TeknikTechnology
610Medicin & hälsa, rösten & kommunikationMedicine & health
700Konstarterna & fritidArts & recreation
701Konstfilosofi & konstteoriArt - philosophy & theory
709Konst - historia, geografi, biografiArt - history, geography, biography
720ArkitekturArchitecture
730Skulptur, keramik & metallkonstSculpture, ceramics & metalwork
740Grafiska konstformer & konsthantverkGraphic arts & decorative arts
741Teckningskonst & tecknade serierDrawing & drawings
750MålarkonstPainting
780MusikMusic
781Musik - allmänna principer & musikformerMusic - general principles & musical forms
790Idrott, spel & underhållningSports, games & entertainment
791Publika framträdandenPublic performances
791.4Film, radio & televisionMotion pictures, radio, television
791.43FilmMotion pictures
791.4301Film - estetikMotion pictures - aesthetics
791.4309Film - historia, geografi, biografiMotion pictures - history, geography,
biography
791 436Speciella aspekter på filmSpecial aspects of films
791.45TelevisionTelevision
792Teater & scenframträdandenStage presentations
792.09Teater - historia, geografi, biografiStage presentations - history,
geography, biography
792.9ScenuppsättningarStage productions
800LitteraturvetenskapLiterature
801Litteraturvetenskap - filosofi & teoriLiterature -  philosophy & theory
801.92Litteraturvetenskap - psykologiLiterature -  psychology
807Litteraturvetenskap - utbildning, forskning, liknande
ämnen
Literature -  education, research,
related topics
808Litteraturvetenskap - retorik, stilistik, berättandeLiterature - rhetoric, stylistics, narration
808.02Litteraturvetenskap - författarskap, plagiering &
redigeringstekniker
Literature - authorship techniques,
plagiarism, editorial techniques
808.03Litteraturvetenskap - särskilda retoriska företeelserLiterature - specific elements of rhetoric
808.04Litteraturvetenskap - retorik gällande särskilda språkLiterature - rhetoric in specific
languages
808.06Litteraturvetenskap - retorik för särskilda typer av
skrivande
Literature - rhetoric of specific kinds of
writing
808.1Litteraturvetenskap - stilistik för poesiLiterature - rhetoric of poetry
808.3Litteraturvetenskap - stilistik för romaner & novellerLiterature - rhetoric of fiction
808.5Litteraturvetenskap - talretorikLiterature - rhetoric of speech
809Litteraturhistoria - allmäntLiterary history - general
809.02Litteraturhistoria - medeltidenLiterary history - medieval period
809.03Litteraturhistoria - 1500-1899Literary history - modern period
809.04Litteraturhistoria - 1900-taletLiterary history - 20th century
809.1Poesi - historia & analysPoetry - history & criticism
809.2Dramatik (litteratur) - historia & analysDrama - history & criticism
809.3Romaner & noveller - historia & analysFiction - history & criticism
809.4Essäer (litteratur) - historia & analysEssays - history & criticism
809.8Litteratur för & av särskilda grupperLiterature for & by specific groups
809.89282Barnlitteratur - historia & analysChildren's literature - history & criticism
809.9Litteratur med särskilda temanLiterature displaying specific themes
820.9Engelsk litteraturhistoriaEnglish literary history
820.9001Engelsk litteraturhistoria - 1066-1400English literary history - 1066-1400
820.9002Engelsk litteraturhistoria - 1400-1702English literary history - 1401-1701
820.9005Engelsk litteraturhistoria - 1702-1799English literary history - 1702-1799
820.9007Engelsk litteraturhistoria - 1800-1899English literary history - 1800-1899
820.9009Engelsk litteraturhistoria -  från 1900English literary history - 1900-
830.9Tysk litteraturhistoriaGerman literary history
830.9001Tysk litteraturhistoria -  före 1517German literary history - to 1517
830.9004Tysk litteraturhistoria - 1517-1832German literary history - 1517-1832
830.9007Tysk litteraturhistoria - 1832-1899German literary history - 1832-1899
830.9009Tysk litteraturhistoria - från 1900German literary history - 1900-
839Övriga germanska språk - litteraturhistoriaLiterary history of other Germanic
languages
839.1Jiddisch - litteraturhistoriaLiterary history of Yiddish
839.5Nordisk litteraturhistoriaNorth Germanic literary history
839.6Fornnordisk litteraturhistoriaOld Norse literary history
839.69Isländsk & färöisk litteraturhistoriaIcelandic & Faroese literary history
839.709Svensk litteraturhistoriaSwedish literary history
839.709001Svensk litteraturhistoria - medeltiden till 1519Swedish literary history - medieval
period to 1519
839.709002Svensk litteraturhistoria - reformationstiden,
1520–1639
Swedish literary history - reformation
period, 1520-1639
839.709003Svensk litteraturhistoria - 1640-1739Swedish literary history - 1640-1739
839.709004Svensk litteraturhistoria - 1740-1779Swedish literary history - 1740-1779
839.709005Svensk litteraturhistoria - gustavianska tiden, 1780-
1809
Swedish literary history - Age of
Gustavus, 1780-1809
839.709006Svensk litteraturhistoria - 1809-1909Swedish literary history - 1809-1909
839.709007Svensk litteraturhistoria - 1909-1999Swedish literary history - 1909-1999
839.709008Svensk litteraturhistoria - från 2000Swedish literary history - 2000-
839.81Dansk litteraturhistoriaDanish literary history
839.82Norsk litteraturhistoriaNorwegian literary history
840Fransk & besläktade romanska språks litteraturhistoriaLiterary history of French & related
Romance languages
850Italiensk & dalmatisk litteraturhistoriaItalian & Dalmatian literary history
859Rumänsk, rätoromansk, sardisk & korsikansk
litteraturhistoria
Literary history  of Romanian, Rhaetian,
Sardinian & Corsican
860Spansk, portugisisk & galicisk litteraturhistoriaLiterary history of Spanish, Portuguese
& Galician
870Latinsk & besläktade italiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Latin & related Italic
languages
878Diverse texter på latinMiscellaneous writings in Latin
880Klassisk grekisk & bysantinsk litteraturhistoriaClassical Greek & Byzantine literary history
888Diverse texter på klassisk & bysantinsk grekiskaMiscellaneous writings in Classical & Byzantine greek
889Nygrekisk litteraturhistoriaModern Greek literary history
890Litteraturhistoria - övriga språkLiterary history of other languages
891Östlig indoeuropeisk & keltisk litteraturhistoriaEast Indo-European & Celtic literary
history
891.7Rysk & besläktade östslaviska språks litteraturhistoriaLiterary history of Russian & related
East Slavic languages
891.79Ukrainsk och belarusisk litteraturhistoriaLiterary history of Ukraine and Belarus
891.8Slavisk litteraturhistoriaSlavic literary history
891.85Polsk & besläktade västslaviska språks
litteraturhistoria
Literary history of Polish & West Slavic
languages
891.9Baltisk & andra indoeuropeiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Baltic & other Indo-
European languages
892Afroasiatisk litteraturhistoriaAfro-Asiatic literary history
892.4Hebreisk litteraturhistoriaHebrew literary history
892.7Arabisk & maltesisk litteraturhistoriaArabic & Maltese literary history
894Altaisk, uralisk, paleoasiatisk, dravidisk & övriga sydasiatiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian & other South Asian languages
894.5Finsk-ugrisk litteraturhistoriaFinno-Ugric literary history
895Östasiatisk & sydöstasiatisk litteraturhistoriaEast & Southeast Asian literary history
895.1Kinesisk litteraturhistoriaChinese literary history
895.6Japansk litteraturhistoriaJapanese literary history
896Afrikansk litteraturhistoriaAfrican literary history
Barnlitt. 800Skönlitteratur för barn & ungdomFiction for children &
adolescents
Skönlitt. 800SkönlitteraturFiction
Skönlitt. 820Engelsk & amerikansk litteraturEnglish & American literature
Skönlitt. 830Tysk litteraturGerman literature
Skönlitt. 839Övriga germansk litteraturOther Germanic literature
Skönlitt. 839.1Litteratur på jiddischYiddish literature
Skönlitt. 839.5Nordisk litteraturNorth Germanic literatures
Skönlitt. 839.6Fornnordisk, isländsk & färöisk litteraturOld Norse, Icelandic & Faroese
literature
Skönlitt. 839.7Svensk litteraturSwedish literature
Skönlitt. 839.81Dansk litteraturDanish literature
Skönlitt. 839.82Norsk litteraturNorwegian literature
Skönlitt.   840Fransk litteratur & litteratur på besläktade romanska
språk
French literature & literature in related
Romance languages
Skönlitt. 850Italiensk & dalmatisk litteraturItalian & Dalmatian literature
Skönlitt. 859Rumänsk, rätoromansk, sardisk & korsikansk litteraturRomanian, Rhaetian, Sardinian &
Corsican literature
Skönlitt. 860Spansk, portugisisk & galicisk litteraturSpanish, Portuguese & Galician
literature
Skönlitt. 870Latinsk litteratur & litteratur på besläktade italiska
språk
Latin literature & literature in related
Italic languages
Skönlitt. 880Klassisk & bysantinsk grekisk litteraturClassical & Byzantine Greek literature
Skönlitt. 889Nygrekisk litteraturModern Greek literature
Skönlitt. 890Litteratur på övriga språkLiterature in other languages
Skönlitt. 891Östlig indoeuropeisk & keltisk litteraturEast Indo-European & Celtic literature
Skönlitt. 891.7Rysk litteratur & litteratur på besläktade östslaviska
språk
Russian literature & literature in related
East Slavic languages
Skönlitt. 891.79Ukrainsk och belarusisk litteraturUkrainian and Belarusian literature
Skönlitt. 891.8Slavisk litteraturSlavic literature
Skönlitt. 891.85Polsk litteratur & litteratur på besläktade västslaviska
språk
Polish literature & literature in related
West Slavic languages
Skönlitt. 891.9Baltisk & annan indoeuropeisk litteraturBaltic & other Indo-European literature
Skönlitt.  892Afroasiatisk litteraturAfro-Asiatic literature
Skönlitt. 892.4Hebreisk litteraturHebrew literature
Skönlitt. 892.7Arabisk & maltesisk litteraturArabic & Maltese literature
Skönlitt.  894Litteratur på altaiska, uraliska, paleoasiatiska, dravidiska & övriga sydasiatiska språkLiterature in Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages & other languages
of South Asia
Skönlitt. 894.5Finsk-ugrisk litteraturFinno-Ugric literature
Skönlitt.  895Östasiatisk & sydöstasiatisk litteraturEast & Southeast Asian literature
Skönlitt. 895.1Kinesisk litteraturChinese literature
Skönlitt. 895.6Japansk litteraturJapanese literature
Skönlitt.  896Afrikansk litteraturAfrican literature
900Historia & geografiHistory & geography
909VärldshistoriaWorld history
910Geografi & resorGeography & travel
910.014Geografiska namnPlace names
914Geografi & resor i EuropaGeography of & travel in Europe
915Geografi & resor i AsienGeography of & travel in Asia
920Biografi & genealogiBiography & genealogy
929Genealogi, personnam & onomastikGenealogy, names & onomastics
930Forntida världens historia före ca år 499History of the ancient world to ca. year
499
936Nord- och Västeuropas historia före ca år 499History of Northern and Western Europe to ca. year 499
937Italiens & angränsande områdens historia före år 481History of the Italian Peninsula &
adjacent territories to ca. year 476
938Greklands historia före år 323History of Greece to year 323
940Europas historiaHistory of Europe
941Brittiska öarnas historiaHistory of British Isles
943Tysklands & närliggande centraleuropeiska länders
historia
History of Germany & neighboring
central European countries
944Frankrikes & Monacos historiaHistory of France & Monaco
945Italiens, San Marinos, Vatikanstatens & Maltas historiaHistory of Italy, San Marino, Vatican City & Malta
946Spaniens, Andorras, Gibraltars & Portugals historiaHistory of Spain, Andorra, Gibraltar & Portugal
947Rysslands & angränsande östeuropeiska länders
historia
History of Russia & neighboring east
European countries
947.9Litauens, Lettlands & Estlands historiaHistory of Lithuania, Latvia, Estonia
948Nordens historiaHistory of Scandinavia & Finland
948.5Sveriges historiaHistory of Sweden
950Asiens historiaHistory of Asia
956Mellanösterns historiaHistory of Middle East (Near East)
960Afrikas historiaHistory of Africa
970Nordamerikas historiaHistory of North America
980Sydamerikas historiaHistory of South America
Page Manager: webbadminhtbibl.luse | 2023-02-24