Shelf Locations LUX Library

 
Hylla/ShelfSvenskaEnglish
000Datavetenskap, information & allmänna verkComputer science, information & general works
001KunskapKnowledge
001.3HumanioraHumanities
002BokenThe book
004DatavetenskapComputer science
005Datorprogrammering, program & dataComputer programming, programs, data, security
006Särskilda datormetoderSpecific computer methods
006.3Artificiell intelligens & natural computingArtificial intelligence & natural computing
010BibliografiBibliographies
020Biblioteks- & informationsvetenskapLibrary & information sciences
021Bibliotekens & arkivens relationerRelationships of libraries & archives
021.7Marknadsföring av bibliotek & arkivPromotion of libraries, archives
023Personaladministration (Human resource management)Personnel management (Human resource management)
025Verksamheten vid bibliotek & arkivOperations of libraries & archives
025.04InformationssystemInformation storage & retrieval systems
025.1Administration av bibliotek & arkivAdministration of libraries & archives
025.2Förvärv & beståndsutvecklingAcquisitions & collection development
025.3Bibliografisk analys & kontrollBibliographic analysis & control
025.4Ämnesanalys & ämneskontrollSubject analysis & control
025.5AnvändartjänsterServices for users
027Allmänna bibliotek & arkivGeneral libraries & archives
027.4FolkbibliotekPublic libraries
027.7Högskole- & universitetsbibliotekCollege & university libraries
027.8SkolbibliotekSchool libraries
028Läsning & användning av informationsmedierReading & use of information media
030Uppslagsverk & kalendrarEncyclopedias & books of facts
050Allmänna seriella resurserGeneral serial publications
060Föreningar, organisationer & museerAssociations, organizations & museums
069MuseivetenskapMuseology (Museum science)
069.09Museer – historia, geografi, biografiMuseology – history, geography, biography
069.5Samlingar & utställningar av museiföremålCollections & exhibits of museum objects
070Nyhetsmedier, journalistik & publiceringNews media, journalism & publishing
070.5PubliceringPublishing
080Allmänna samlingsverkGeneral collections
090Handskrifter & rariteterManuscripts & rare books
100Filosofi & psykologiPhilosophy & psychology
101Filosofi – teoriPhilosophy – theory
109Filosofi – historia & samlingsbiografiPhilosophy – history & collected biography
110MetafysikMetaphysics
111OntologiOntology
111.85Skönhet (estetik)Beauty (aesthetics)
113Kosmologi (naturfilosofi)Cosmology (philosophy of nature)
115TidTime
120Kunskapsteori, kausalitet, mänsklighetEpistemology
121Kunskapsteori (epistemologi)Epistemology (theory of knowledge)
121.6Undersökningens naturNature of inquiry
121.8Värde & värdeteori (axiologi)Worth & theory of values (axiology)
122KausualitetCausation
123Determinism & indeterminismDeterminism & indeterminism
126JagetThe self
128MänniskanHumankind
128.2MedvetandeMind
130Parapsykologi & ockultismParapsychology & occultism
140Filosofiska skolorPhilosophical schools of thought
141Idealism & liknande systemIdealism & related systems
142Kritisk filosofi (Kantianism, Fenomenologi)Critical philosophy
144Humanism & besläktade systemHumanism & related systems
146Naturalism & besläktade systemNaturalism & related systems
149.2RealismRealism
149.7Rationalism & besläktade systemRationalism & related systems
149.94Språkvetenskapliga filosofierLinguistic philosophies
150PsykologiPsychology
150.1Psykologi – filosofi & teoriPsychology – philosophy & theory
152Rörelse, känslor, fysiologiska drifterMovement, emotions, physiological drives
152.1SinnesförnimmelserSensory perception
153Medvetna mentala processer & intelligensConscious mental processes & intelligence
153.1Minne & inlärningMemory & learning
153.4Tanke, tänkande, förnuft, intuition, värde, bedömningThought, thinking, reasoning, intuition, value, judgment
154Undermedvetna & förändrade medvetandetillståndSubconscious & altered states
155Differentiell psykologi & utvecklingspsykologiDifferential & developmental psychology
156Jämförande psykologiComparative psychology
158Tillämpad psykologiApplied psychology
160LogikLogic
170EtikEthics
171Etiska systemEthical systems
172Politisk etikPolitical ethics
174YrkesetikOccupational ethics
174.2Yrkesetik – medicinska yrkenOccupational ethics – medical & health professions
176Sexualetik & fortplantningsetikEthics of sex & reproduction
177Etik i sociala relationerEthics of social relations
179Övriga etiska normerOther ethical norms
179.1Respekt för liv & naturRespect for life & nature
179.3Behandling av djur (inkl. djurförsök)Treatment of animals
179.7Respekt & respektlöshet för mänskligt livRespect & disrespect for human life
180Antik, medeltida & österländsk filosofiAncient, medieval & eastern philosophy
181Österländsk filosofiEastern philosophy
182Försokratiska grekiska filosofierPre-Socratic Greek philosophies
184PlatonismPlatonic philosophy
185Aristotelisk filosofiAristotelian philosophy
189Medeltida västerländsk filosofiMedieval western philosophy
190Modern västerländsk & övrig icke-österländsk filosofiModern western & other noneastern philosophy
191Filosofi – Förenta staternas & KanadaPhilosophy of United States & Canada
192Filosofi – Brittiska öarnaPhilosophy of British Isles
193Filosofi – Tyskland & ÖsterrikePhilosophy of Germany & Austria
194Filosofi – FrankrikePhilosophy of France
195Filosofi – ItalienPhilosophy of Italy
197Filosofi – RysslandPhilosophy of Russia
198Filosofi – Skandinavien & FinlandPhilosophy of Scandinavia & Finland
198.5Filosofi – SverigePhilosophy of Sweden
199Filosofi – Övriga geografiska områdenPhilosophy of other geographic areas
200ReligionReligion
200.1Religionssystem, naturvetenskapliga principerReligion – systems, scientific principles
200.19ReligionspsykologiPsychology of religion
200.7Religion – utbildning, forskning, liknande ämnenReligion – education, research, related topics
200.9Religion – historia, geografi, biografiReligion – history, geography, biography
201.3Mytologi & mytologiska grunderMythology & mythological foundations
201.5Interreligiösa relationerInterreligious relations
204Religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövningReligious experience, life, practice
205Religiös etikReligious ethics
210Religionsfilosofi & religionsteoriPhilosophy & theory of religion
211.8AteismAtheism
220BibelnThe Bible
220.4Bibeln – ursprungstexter, tidiga versioner, tidiga översättningar & konkordanserThe Bible – original texts, early versions, early translations & concordances
220.5Bibeln – moderna versioner, översättningar & konkordanserThe Bible – modern versions, translations & concordances
220.5397Bibeln – svenska versionerThe Bible – Swedish versions
220.7Bibeln – kommentarerThe Bible – commentaries
220.9Bibeln – historia, geografi, biografiThe Bible – history, geography, biography
221Gamla Testamentet (Tanak)Old Testament (Tanakh)
221.44DödahavsrullarnaDead Sea Scrolls
221.48SeptuagintaSeptuagint
221.7Gamla Testamentet – kommentarerOld Testament – commentaries
221.9Gamla Testamentet – historia, geografi, biografiOld Testament – history, geography, biography
222Gamla Testamentets historiska böckerHistorical books of Old Testament
222.07Gamla Testamentets historiska böcker – kommentarerHistorical books of Old Testament – commentaries
222.1Moseböckerna (Pentateuken, Tora)Pentateuch (Torah)
222.107Moseböckerna (Pentateuken, Tora) – kommentarerPentateuch (Torah) – commentaries
223Gamla Testamentets poetiska böckerPoetic books of Old Testament
223.07Gamla Testamentets poetiska böcker – kommentarerPoetic books of Old Testament – commentaries
223.1JobJob
223.107Job – kommentarerJob – commentaries
223.2PsaltarenPsalms
223.207Psaltaren – kommentarerPsalms – commentaries
223.7OrdspråksbokenProverbs
223.707Ordspråksboken – kommentarerProverbs – commentaries
223.8Predikaren (Kohelet)Ecclesiastes (Qohelet)
223.807Predikaren (Kohelet) – kommentarerEcclesiastes (Qohelet) – commentaries
223.9Höga visan (Sångernas sång)Song of Solomon (Canticle of Canticles, Song of Songs)
223.907Höga visan (Sångernas sång) – kommentarerSong of Solomon (Canticle of Canticles, Song of Songs) – commentaries
224Gamla Testamentets profetiska böckerProphetic books of Old Testament
224.07Gamla Testamentets profetiska böcker – kommentarerProphetic books of Old Testament – commentaries
224.1Jesaja (Esaias)Isaiah (Isaias)
224.107Jesaja (Esaias) – kommentarerIsaiah (Isaias) – commentaries
224.2Jeremia (Jeremias)Jeremiah (Jeremias)
224.207Jeremia (Jeremias) – kommentarerJeremiah (Jeremias) – commentaries
225Nya TestamentetNew Testament
225.4Nya Testamentet – ursprungstexter, tidiga versioner, tidiga översättningar & konkordanserNew Testament – original texts, early versions, early translations & concordances
225.5Nya Testamentet – moderna versioner, översättningar & konkordanserNew Testament – modern versions, translations & concordances
225.7Nya Testamentet – kommentarerNew Testament – commentaries
225.9Nya Testamentet – historia & geografiNew Testament – history & geography
225.92Nya Testamentet – biografiNew Testament – biography
226Evangelierna & ApostlagärningarnaGospels & Acts
226.07Evangelierna & Apostlagärningarna – kommentarerGospels & Acts – commentaries
226.2MatteusevangelietMatthew
226.207Matteusevangeliet – kommentarerMatthew – commentaries
226.3MarkusevangelietMark
226.307Markusevangeliet – kommentarerMark – commentaries
226.4LukasevangelietLuke
226.407Lukasevangeliet – kommentarerLuke – commentaries
226.5JohannesevangelietJohn
226.507Johannesevangeliet – kommentarerJohn – commentaries
226.6ApostlagärningarnaActs of the Apostles
226.607Apostlagärningarna – kommentarerActs of the Apostles – commentaries
226.7MirakelMiracles
226.8LiknelserParables
226.9BergspredikanSermon on the Mount
227BrevenEpistles
227.07Breven – kommentarerEpistles – commentaries
227.1RomarbrevetRomans
227.107Romarbrevet – kommentarerRomans – commentaries
227.2Första KorinthierbrevetCorinthians 1
227.207Första Korinthierbrevet – kommentarerCorinthians 1 – commentaries
227.3Andra KorinthierbrevetCorinthians 2
227.307Andra Korinthierbrevet – kommentarerCorinthians 2 – commentaries
227.4GalaterbrevetGalatians
227.407Galaterbrevet – kommentarerGalatians – commentaries
227.5EfesierbrevetEphesians
227.507Efesierbrevet – kommentarerEphesians – commentaries
227.6FilipperbrevetPhilippians
227.607Filipperbrevet – kommentarerPhilippians – commentaries
227.7KolosserbrevetColossians
227.707Kolosserbrevet – kommentarerColossians – commentaries
227.8Övriga brev av PaulusOther Pauline epistles
227.807Övriga brev av Paulus – kommentarerOther Pauline epistles – commentaries
227.87HebreerbrevetHebrews
227.8707Hebreerbrevet – kommentarerHebrews – commentaries
227.9De katolska brevenCatholic epistles
227.907De katolska breven – kommentarerCatholic epistles – commentaries
228Uppenbarelseboken (apokalypsen)Revelation (Apocalypse)
228.07Uppenbarelseboken – kommentarerRevelation – commentaries
229Apokryfer, pseudepigrafer, intertestamentliga verkApocrypha, pseudepigrapha, intertestamental works
229.07Apokryfer, pseudepigrafer, intertestamentliga verk – kommentarerApocrypha, pseudepigrapha, intertestamental works – commentaries
230Kristendom & kristen teologiChristianity & Christian theology
230.041Biblisk teologiBiblical theology
231GudGod
232KristologiChristology
232.9Jesus & hans familj    Family & life of Jesus
233MänsklighetenHumankind
234Frälsning & nådSalvation & grace
236EskatologiEschatology
238Trosbekännelser, bekännelseskrifter, förbund, katekeserCreeds, confessions of faith, covenants, catechisms
240Kristendomsutövning & kristet brukChristian practice & observance
241Kristen etikChristian ethics
242UppbyggelselitteraturDevotional literature
246Bruk av konst i kristendomUse of art in Christianity
248Kristen upplevelse, religionsutövning & kristet livChristian experience, practice, life
250Kristna prästämbetet & religiösa ordnarChristian pastoral practice & religious orders
251Predikan (homiletik)Preaching (Homiletics)
252Texter med predikningarTexts of sermons
253Prästämbetet & prästens arbete (pastoralteologi)Pastoral work (Pastoral theology)
255Religiösa sammanslutningar & ordnarReligious congregations & orders
260Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjanChristian organization, social work & worship
261Socialteologi & interreligiösa relationerSocial theology & interreligious relations
261.2Kristendom & andra trossystemChristianity & other systems of belief
261.5Kristendom & sekulära disciplinerChristianity & secular disciplines
261.8Kristendom & socioekonomiska problemChristianity & socioeconomic problems
262EcklesiologiEcclesiology
262.9KyrkorättChurch law
264Offentlig gudstjänstPublic worship
264.2Offentlig gudstjänst – musikPublic worship – music
266MissionMissions
266.009Mission – historia, geografi, biografiMissions – history, geography, biography
266.02Olika typer av missionDifferent kinds of missions
268Religiös undervisningReligious education
270KristendomshistoriaHistory of Christianity
270.1Kristendomshistoria före år 325History of Christianity to year 325
270.2Kristendomshistoria år 325–787History of Christianity 325–787
270.3Kristendomshistoria 787–1054History of Christianity 787–1054
270.4Kristendomshistoria 1054–1200History of Christianity 1054–1200
270.5Kristendomshistoria 1200–1517History of Christianity 1200–1517
270.6Kristendomshistoria 1517–1648 History of Christianity 1517–1648
270.7Kristendomshistoria 1648–1789History of Christianity 1648–1789
270.8Kristendomshistoria 1789–History of Christianity 1789–
273Kyrkohistoria – doktrinära strider & heresierChurch history – doctrinal controversies & heresies
274.8Skandinaviens kyrkohistoriaChurch history of Scandinavia
274.805Skandinaviens kyrkohistoria 1200–1517Church history of Scandinavia 1200–1517
274.806Skandinaviens kyrkohistoria 1517–1648Church history of Scandinavia 1517–1648
274.807Skandinaviens kyrkohistoria 1648–1789Church history of Scandinavia 1648–1789
274.85Sveriges kyrkohistoriaChurch history of Sweden
274.8504Sveriges kyrkohistoria 1054–1200Church history of Sweden 1054–1200
274.8505Sveriges kyrkohistoria 1200–1517Church history of Sweden 1200–1517
274.8506Sveriges kyrkohistoria 1517–1648Church history of Sweden 1517–1648
274.8507Sveriges kyrkohistoria 1648–1789Church history of Sweden 1648–1789
274.8508Sveriges kyrkohistoria 1789–Church history of Sweden 1789–
280Kristna samfundDenominations & sects of the Christian church
281Fornkyrkan & östkyrkorEarly church & Eastern churches
282Romersk-katolska kyrkanRoman Catholic Church
284Protestantiska samfund av kontinentalt ursprungProtestant denominations of Continental origin
284.1485Lutherska kyrkor – Sverige (bl.a. Svenska kyrkan)Lutheran churches – Sweden  (eg. Church of Sweden)
290Övriga religionerOther religions
292Antik religion (grekisk & romersk religion)Classical religion (Greek & Roman religion)
293Germansk religionGermanic religion
294Religioner av indiskt ursprungReligions of Indic origin
294.3BuddhismBuddhism
294.38Buddhism – källorBuddhism – sources
294.391TheravadabuddhismTheravada Buddhism
294.392Mahayanabuddhism (nordbuddhism)Mahayana Buddhism (Northern Buddhism)
294.4JainismJainism
294.5HinduismHinduism
294.59Hinduism – källorHinduism – sources
294.6SikhismSikhism
295Zoroastrism (mazdaism, parsism)Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296JudendomJudaism
296.09Judendom – historia, geografi, biografiJudaism – history, geography, biography
296.1Judendom – källorJudaism – sources
296.12Talmudisk litteraturTalmudic literature
296.14MidrashMidrash
296.155QumrantexternaWritings of Qumran community
296.16KabbalalitteraturCabalistic literature
296.18Halakha (juridisk litteratur)Halakhah (Legal literature)
296.3Judendom – teologi, etik, åsikter om sociala frågorJudaism – theology, ethics, views of social issues
296.4Judendom – traditioner, riter, offentliga gudstjänsterJudaism – traditions, rites, public services
296.6Judendom – ledare, organisation, religiös undervisning, uppsökande verksamhetJudaism – leaders, organization, religious education, outreach activity
296.7Judendom – religiös upplevelse, religiöst liv, religionsutövningJudaism – religious experience, life, practice
296.8Judendom – samfund & rörelserJudaism – denominations & movements
297Islam, babism, bahaiIslam, Babism, Bahai Faith
297.09Islam – historia, geografi, biografiIslam – history, geography, biography
297.1Islam – källorIslam – sources
297.2Islam – doktrinär teologi, relation till andra trossystem & sekulära disciplinerIslam – doctrinal theology, relations to other systems of belief & secular disciplines
297.3Islam – tillbedjanIslam – worship
297.4Sufism (islamisk mystik)Sufism (Islamic mysticism)
297.5Islam – etik, religiös upplevelse, religiöst liv & religionsutövningIslam – ethics, religious experience, life & practice
297.6Islam – ledare & organisationIslam – leaders & organization
297.7Islam – skydd & spridningIslam – protection & propagation 
297.8Islam – sekter & reformrörelserIslam – sects & reform movements
299.1Religioner av indoeuropeiskt ursprungReligions of Indo-European origin
299.16Keltisk religionCeltic religion
299.2Övriga semitiska religionerOther Semitic religions
299.31Fornegyptisk religionAncient Egyptian religion
299.5Religioner av öst- & sydostasiatiskt ursprungReligions of East & Southeast Asian origin
299.6Religioner med afrikanskt ursprungReligions of African origin
299.7Amerikanska ursprungsfolks religionerReligions of American native origin
299.93Religioner av eklektiskt & synkretistiskt ursprungReligions of eclectic & syncretistic origin
299.932GnosticismGnosticism
300SamhällsvetenskaperSocial sciences
301Sociologi & antropologiSociology & anthropology
301.01Sociologisk & antropologisk metodSociological & anthropological method
301.09Samhällsvetenskaper – historia, geografi, biografiSociology & anthropology – history, geography, biography
302Social interaktionSocial interaction
302.2KommunikationCommunication
302.23Medier (kommunikationssätt)Media (Means of communication)
303Sociala processerSocial processes
303.4Social förändringSocial change
304Faktorer som påverkar socialt beteendeFactors affecting social behavior
304.8MigrationMovement of people
305Särskilda grupperGroups of people
305.2ÅldersgrupperAge groups
305.3GenusGender
305.5Sociala klasserSocial classes
305.6Religiösa grupperReligious groups
305.8Etniska & nationella grupperEthnic & national groups
305.8001Etnologi & antropologi – metod & teoriEthnology & anthropology – method & theory
306Kulturella & sociala institutionerCulture & institutions
306.09SocialhistoriaSocial history
306.09485Socialhistoria – SverigeSocial history – Sweden
306.1SubkulturerSubcultures
306.2Politiska institutionerPolitical institutions
306.3Ekonomiska institutionerEconomic institutions
306.4Aspekter på kulturAspects of culture
306.46Aspekter på kultur – teknik & medicinAspects of culture – technology & medicine
306.47Aspekter på kultur – konstAspects of culture – arts
306.48Aspekter på kultur – scenisk konst & fritid (ex. turism)Aspects of culture – performing arts & recreation (eg. tourism)
306.6Religiösa institutioner (religionssociologi)Religious institutions
306.7Sexuella relationerSexual relations
306.8Äktenskap & familjMarriage & family
307SamhällenCommunities
320StatsvetenskapPolitical science
320.01Statsvetenskap – filosofi & teoriPolitical science – philosophy & theory
320.5Politiska ideologierPolitical ideologies
320.9Politisk situation & politiska förhållandenPolitical situation & conditions
321Styrelseskick & statsskickSystems of governments & states
322Statens relation till organiserade grupperRelation of the state to organized groups
323Medborgerliga & politiska rättigheterCivil & political rights
325Internationell migration & koloniseringInternational migration & colonization
327Internationella relationerInternational relations
330NationalekonomiEconomics
330.9Ekonomiska förhållandenEconomic situation & conditions
331ArbetsmarknadsekonomiLabor economics
335Socialism & liknande systemSocialism & related systems
338ProduktionProduction
339Makroekonomi & liknande ämnen (konsumtion)Macroeconomics & related topics
340JuridikLaw
340.1Rättsfilosofi & rättsteoriPhilosophy & theory of law
340.5RättssystemLegal systems
341FolkrättLaw of nations
346CivilrättPrivate law
350Offentlig förvaltning & militärvetenskapPublic administration & military science
355MilitärväsendetMilitary science
360Sociala problem & sociala tjänsterSocial problems & social services
363.69Historiskt bevarande (kulturmiljövård)Historic preservation
363.7MiljöfrågorEnvironmental problems
364Kriminologi & kriminalvårdCriminology & penal institutions
370UtbildningEducation
371Skolor & deras verksamhetSchools & their activities
378Högre utbildningHigher education
380Handel, kommunikation & transportCommerce, communications & transportation
381Handel (ex. marknadsföring)Commerce (e.g. marketing)
390Seder, etikett & folkloreCustoms, etiquette & folklore
390.09485Seder, etikett & folklore - SverigeCustoms, etiquette & folklore - Sweden
391Kläder & utseendeCostume & personal appearance
392Seder knutna till livetCustoms of life
393Seder knutna till dödenDeath customs
394Allmänna sederGeneral customs
394.1Mat, dryck & droganvändningEating, drinking & using drugs
398FolkloreFolklore
398.09485Folklore – SverigeFolklore – Sweden
398.2FolkdiktningFolk literature
500NaturvetenskapScience
501Naturvetenskap – filosofi & teoriScience – philosophy & theory
509Naturvetenskap – historia, geografi, biografiScience – history, geography, biography
510MatematikMathematics
511.3Matematisk logik (symbolisk logik)Mathematical logic (Symbolic logic)
519Sannolikhetskalkyl & tillämpad matematikProbabilities & applied mathematics
520AstronomiAstronomy
530FysikPhysics
540KemiChemistry
550Geovetenskaper & geologiEarth sciences & geology
560Fossiler & förhistoriskt livFossils & prehistoric life
570BiologiBiology
576Genetik & evolutionGenetics & evolution
580BotanikBotany
590ZoologiZoology
591Särskilda ämnen inom zoologiSpecific topics in zoologi
600TeknikTechnology
609Teknik – historia, geografi, biografiTechnology – history, geography, biography
610Medicin & hälsaMedicine & health
611Människans anatomi, cytologi & histologiHuman anatomy, cytology, histology
612Människans fysiologiHuman physiology
616SjukdomarDiseases
616.8Neurologiska sjukdomar & psykiska störningarNeurological diseases & mental disorders
620IngenjörsvetenskapEngineering
630JordbrukAgriculture
640Hemkunskap & familjekunskapHome & family management
641Mat & dryckFood & drink
650Företagsledning & stödjande tjänsterManagement & auxiliary services
658Allmän företagsledning (ex. projektledning)General management (eg. project management)
659Reklam & PRAdvertising & public relations
660Kemisk teknikChemical engineering
670Industriell tillverkningManufacturing
680Tillverkning för särskilda ändamålManufacture for specific uses
686Tryckeriteknik & närliggande verksamheterPrinting & related activities
690ByggnadsteknikConstruction of buildings
700Konstarterna & fritidArts & recreation
701Konst – filosofi & teoriArt – philosophy & theory
701.1Konst – aspekter på mottagandeÅrt – appreciative aspects
704.9IkonografiIconography
708Gallerier, museer, privata samlingar med konst & konsthantverkGalleries, museums, private collections of fine & decorative arts
709Konst – historia, geografi, biografiArt – history, geography, biography
709.01Konst från skriftlösa kulturer & tiden före år 499Arts of nonliterate peoples, & earliest times to year 499
709.02Konsthistoria – medeltidenMedieval art
709.03Konsthistoria 1500–1899Årt history 1500–1899
709.04Konsthistoria 1900–1999Art history 1900–1999
709.05Konsthistoria 2000–Art history 2000–
709.2Konsthistoria – enskilda konstnärerArt history – specific artists
709.3Konsthistoria – antikenArt history – Ancient world
709.4Konsthistoria – EuropaArt history – Europe
709.485Konsthistoria – SverigeArt history – Sweden
709.5Konsthistoria – AsienArt history – Asia
709.6Konsthistoria – AfrikaArt history – Africa
709.7Konsthistoria – Nord- och SydamerikaArt history – North and South America
711Fysisk planering (samhällsplanering)Area planning (Civic art)
712LandskapsarkitekturLandscape architecture
720ArkitekturArchitecture
720.1Arkitektur – filosofi & teoriArchitecture – philosophy & theory
720.9Arkitektur – geografiArchitecture – geography
720.9485Arkitektur – SverigeArchitecture – Sweden
722Arkitektur före c:a år 300Architecture before ca. year 300
723Arkitektur c:a 300–1399Architecture ca. 300–1399
724Arkitektur 1400– Architecture 1400–
726Byggnader för religiösa ändamålBuildings for religious purposes
730Skulptur, keramik & metallkonstSculpture, ceramics & metalwork
730.9Skulptur & liknande konstformer – historia, geografi, biografiSculpture & related arts – history, geography, biography
730.9485Skulptur & liknande konstformer – Sverige

Sculpture and related arts – Sweden

732Skulptur före c:a år 500Sculpture to ca. year 500
733Grekisk, etruskisk & romersk skulpturGreek, Etruscan & Roman sculpture
734Skulptur – c:a 500–1399Sculpture – ca. year 500–1399
735Skulptur – 1400–Sculpture – 1400–
736Snideri & snidade föremålCarving & carvings
737Numismatik & sigillkunskapNumismatics & sigillography
738Keramisk konstCeramic arts
739MetallkonstArt metalwork
740Grafiska konstformer & konsthantverkGraphic arts & decorative arts
741Teckningskonst & teckningarDrawing & drawings
741.5Tecknade serier, grafiska romaner & karikatyrerComic books, graphic novels & caricatures
741.6Grafisk formgivning, illustration, reklamkonstGraphic design, illustration, commercial art
741.9Samlingar av teckningarCollections of drawings
745KonsthantverkDecorative arts
745.6Kalligrafi, heraldisk utformning, illuminationCalligraphy, heraldic design, illumination
746Textil konstTextile arts
746.92KläderCostume
747HeminredningInterior decoration
748GlasGlass
749Möbler & tillbehörFurniture & accessories
750MålarkonstPainting
751Målarkonst – teknik, utrustning, material, formerPainting – techniques, equipment, materials, forms
753Målarkonst – särskilda motivPainting – specific subjects
757Målarkonst – människan som motivPainting – human figures as subject
759Målarkonst – historiaPainting – history
 
759.85Målarkonst – SverigePainting – Sweden
760Tryckframställning & grafiska tryckPrintmaking & prints
770Fotografi, datorkonst, film & videoPhotography, computer art, film & video
770.1Fotografi, datorkonst, film & video – filosofi & teoriPhotography, computer art, film & video – philosophy & theory
770.9Fotografi, datorkonst, film & video – historia, geografi, biografiPhotography, computer art, film & video – history, geography, biography
776Datorkonst (digital konst)Computer art (Digital art)
779Fotografiska bilderPhotographic images
780MusikMusic
780.9Musik – historia, geografiMusic – history, geography
780.92Musik – enskilda musiker/tonsättareMusic – specific musicians/composers
780.9485Svensk musikSwedish music
781MusikteoriMusic – theory
781.1MusikfilosofiMusic – philosophy
781.542FilmmusikFilm music
781.6Musiktraditioner och musikgenrerTraditions and genres of music
781.62FolkmusikFolk music
781.64Västerländsk populärmusikWestern popular music
781.65JazzJazz
781.66RockRock
782VokalmusikVocal music
782.1OperaOpera
784InstrumentalmusikInstrumental music
786Tangentinstrument, slagverk, med meraKeyboards, percussion etc.
787Stränginstrument & stråkinstrumentStringed instruments & string instruments
788BlåsinstrumentWind instruments
790Idrott, spel & underhållningSports, games & entertainment
791Publika framträdandenPublic performances
791.4Film, radio, televisionMotion pictures, radio, television
791.43FilmMotion pictures
791.45TelevisionTelevision
792Teater och scenframträdandenStage presentations
793Spel, lekar & nöjen som utövas inomhusIndoor games & amusements
794.8Elektroniska spelElectronic games
796Idrott, spel & lekar som utövas utomhusOutdoor sports & games
800LitteraturvetenskapLiterature
801Litteraturvetenskap – filosofi & teoriLiterature – philosophy & theory
808Litteraturvetenskap – retorik, stilistik, berättandeLiterature – rhetoric, stylistics, narration
809Litteraturhistoria – allmäntLiterary history – general
820Engelsk & fornengelsk litteraturEnglish & Old English literature
830Tysk & besläktade språks litteraturGerman & related literature
839.6Fornnordisk, isländsk & färöisk litteraturOld Norse, Icelandic & Faroese literature
839.7Svensk litteraturSwedish literature
839.709Svensk litteraturhistoriaSwedish literary history  
840Fransk & besläktade språks litteraturFrench & related literature
850Italiensk, rumänsk & besläktade språks litteraturItalian, Romanian & related literature
860Spansk & portugusisk litteraturSpanish & Portuguese literature
870Latinsk & italisk litteraturLatin & Italic literature
880Klassisk & modern grekisk litteraturClassical & modern Greek literature
890Övrig litteraturOther literature
900Historia & geografiHistory & geography
901Historia – filosofi & teoriHistory – philosophy & theory
907Historia – utbildningHistory – education
907.2Historisk forskning & historiografiHistorical research & historiography
909VärldshistoriaWorld history
909.04Historia gällande etniska & nationella grupperHistory with respect to ethnic & national groups
909.07Världshistoria c:a 500–1450/1500World history ca. 500–1450/1500
909.08Världshistoria 1450/1500–World history 1450/1500–
910Geografi & resorGeography & travel
911Historisk geografiHistorical geography
913Geografi & resor i forntidenGeography of & travel in ancient world
914Geografi & resor i EuropaGeography of & travel in Europe
915Geografi & resor i AsienGeography of & travel in Asia
916Geografi & resor i AfrikaGeography of & travel in Africa
917Geografi & resor i Nord- och SydamerikaGeography of & travel in North and South America
920Biografi & genealogiBiography & genealogy
929Genealogi, personnamn & onomastikGenealogy, names & onomastics 
930Forntida världens historia före c:a år 499History of ancient world to ca. year 499
930.1ArkeologiArchaeology
930.101Arkeologi – filosofi & teoriArchaeology – theory & philosophy
930.1028Arkeologiska metoderArchaeological techniques & procedures
932Egyptens historia före år 640History of Egypt to year 640
933Palestinas historia före år 70History of Palestine to year 70
935Mesopotamiens & iranska högplatåns historia före år 637History of Mesopotamia & Iranian Plateau to year 637
936Norra & västra Europas historia före år 499History of Northern & Western Europe to year 499
936.1Brittiska öarnas historia före år 410History of the British Isles to year 410
936.3Germanska områdens & Pannoniens historia före år 481History of Germanic regions & Pannonia to year 481
936.8Skandinaviens historia före år 481History of Scandinavia to year 481
936.81Norges historia före år 481History of Norway to year 481
936.85Sveriges historia före år 481History of Sweden to year 481
936.86Götalands historia före år 481History of Götaland (Southern Sweden) to year 481
936.861Skånes historia före år 481History of Skåne (Scania) to year 481
936.87Svealands historia före år 481History of Svealand (Central Sweden) to year 481
936.88Norrlands historia före år 481HIstory of Norrland Northern Sweden) to year 481
936.89Danmarks historia före år 481History of Denmark to year 481
937Italiens & angränsande områdens historia före år 481History of Italian Peninsula & adjacent territories to year 476
937.01Italiens historia – forntiden före 510 f.Kr.History of Italy to 510 B.C.
937.02Italiens historia – romerska republiken, 510–31 f.Kr..History of Italy – Roman Republic, 510–31 B.C.
937.06Italiens historia – romerska kejsartiden, 31 f.Kr.–476 e.Kr..History of Italy – Roman Empire, 31 B.C.–476 A.D.
937.5Etruriens historiaHistory of Etruria
938Greklands historia före år 323History of Greece to year 323
938.08Greklands historia – hellenistiska perioden, 323–146 f.Kr.History of Greece – Hellenistic period, 323-146 B.C.
939.1Egeiska öarnas historia före år 323History of the Aegean Islands to year 323
939.3Östra Mindre Asiens & Cyperns historia före år 640History of Eastern Asia Minor & Cyprus to year 640
939.4Mellanösterns historia före år 640History of Middle East to year 640
939.8Sydöstra Europas historia före c:a år 640History of Southeastern Europe to ca. year 640
940Europas historiaHistory of Europe
940.1Europas historia före år 1453History of Europe to the year 1453
940.2Europas historia 1453–1917History of Europe 1453–1917
940.5Europas historia 1918–History of Europe 1918–
940.53Europas historia – Andra världskriget, 1939–1945History of Europe – World War II, 1939–1945
941Brittiska öarnas historiaHistory of the British Isles
943Tysklands & närliggande centraleuropeiska länders historiaHistory of Germany & neighboring central European countries
944Frankrikes & Monacos historiaHistory of France & Monaco
945Italiens, San Marinos, Vatikanstatens & Maltas historiaHistory of Italy, San Marino, Vatican City & Malta
946Spaniens, Andorras, Gibraltars & Portugals historiaHistory of Spain, Andorra, Gibraltar & Portugal
947Rysslands & angränsande östeuropeiska länders historiaHistory of Russia & neighboring east European countries
947.9Litauens, Lettlands & Estlands historiaHistory of Lithuania, Latvia & Estonia
948Nordens historiaHistory of the Nordic countries
948.02Nordens historia c:a 500–1523History of the Nordic countries ca. 500–1523
948.1Norges historiaHistory of Norway
948.5Sveriges historiaHistory of Sweden
948.501Sveriges historia före år 1523History of Sweden to year 1523
948.503Sveriges historia 1523–1809History of Sweden 1523–1809
948.504Sveriges historia 1809–1905History of Sweden 1809–1905
948.505Sveriges historia 1905–History of Sweden 1905–
948.6Götalands historiaHistory of Götaland (Southern Sweden)
948.61Skånes historiaHistory of Skåne (Scania)
948.7Svealands historiaHistory of Svealand (Central Sweden)
948.8Norrlands historiaHistory of Norrland (Northern Sweden)
948.9Danmarks historiaHistory of Denmark
948.97Finlands historiaHistory of Finland
949.5Greklands historia (ex. Bysantinska riket)History of Greece
950Asiens historiaHistory of Asia
956Mellanösterns historiaHistory of the Middle East
960Afrikas historiaHistory of Africa
970Nordamerikas historiaHistory of North America
980Sydamerikas historiaHistory of South America
990Övriga områdens historiaHistory of other areas
Page Manager: webbadminhtbibl.luse | 2023-07-26