lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Charlotte Högberg

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hogberghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 44 (LUX)
046–222 32 22 (SOL)

Rum LUX:C238, SOL:B107

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för ABM och digitala kulturer)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)