Meddelanden från HT-biblioteken | april 2022

Publicerad den 15 april 2022
vitsippor
Foto: Anja Hoppe

I detta brev vill vi utöver sedvanliga nyförvärvslistan, månadens e-resurs och information om öppna workshoppar för studenter även informera om våra helgöppettider under våren. Vi vill också påminna alla som har lämnat in böcker till bokbordet på HT-dagarna om att hämta det som inte har sålts. Kul att ni ville medverka! Och så vill vi såklart önska er en riktigt glad påsk!

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. Påsköppettider
 2. Hämta bokbordsböcker
 3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 4. Nyförvärv mars 2022
 5. Månadens e-resurs:  Rock's Backpages

_____________________________________

Påsköppettider

Våra påsköppettider och öppettiderna under vårens kommande helger hittar du som vanligt på vår webb.

_____________________________________

Hämta bokbordsböcker

HT-dagarna är över och det är nu dags att hämta böckerna som inte har sålts, samt pengarna för sålda böcker! Hämtas i lånedisken på LUX-biblioteket senast onsdagen 27/4. Har ni frågor, kontakta Ingrid Combes

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I april kör vi ett helt gäng workshoppar för uppsatsskrivande studenter! Vi kollar både på Googles roll i sökprocessen och svarar på frågor kring hur man refererar på rätt sätt. Tipsa gärna!

 • Referera rätt
  • Tisdag 19 april 2022, 10:00–12:00
  • Tisdag 26 april 2022, 13:00–15:00
  • Torsdag 28 april 2022, 15:00–16:00
 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Torsdag 21 april 2022, 10:15–11:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2022

_____________________________________

Nyförvärv mars 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | april 2022 – Rock's backpages

Rock's Backpages är ett musikjournalistiskt arkiv som omfattar mer än 45 000 intervjuer, recensioner och analyser av rock, pop, blues, jazz med mera. Artiklarna är hämtade från tidskrifter som Rolling Stone, New Musical Express och Melody Maker, och sträcker sig från dagens datum ända tillbaka till 1948. En viktig resurs för den som studerar eller forskar kring populärmusik.

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | April 2022 – Rock's Backpages

Rock's Backpages is an archive of music journalism with more than 45 000 interviews, reviews and analyses of rock, pop, blues, jazz and more. The articles are sourced from magazines like Rolling Stone, New Musical Express and Melody Maker, and cover articles from today all the way back to 1948. An important resource for anyone studying or doing research on popular music.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 

Utskick