Meddelanden från HT-biblioteken | januari 2024

Publicerad den 15 januari 2024
Snötäckt Snöå Bruk i Dalarna. Foto: Anja Hoppe.
Foto: Anja Hoppe.

God fortsättning! Här kommer årets första nyhetsbrev från HT-biblioteken. Som vanligt tipsar vi om månadens e-resurs, öppna workshoppar för studenter och för forskare, samt våra senaste nyförvärv.

For information in English, please contact us.

 

Innehållsförteckning

  1. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  2. Öppen LUCRIS-verkstad
  3. Nyförvärv december 2023
  4. Månadens e-resurs: British History Online (BHO)

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Ny termin, en ny runda av workshoppar! Vi fortsätter med förra terminens upplägg: Kom med din text varje torsdag 15–16 från och med terminsstartsveckan och två öppna workshoppar där vi hjälper studenterna med att ladda upp sina uppsatser i LUP Student Papers i slutet av terminen. Tipsa gärna era studenter!

Kom med din text! (drop-in)

Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift? Är du osäker på hur du ska citera det där kapitlet eller den där YouTube-videon, eller undrar du hur din litteraturlista bör se ut? Vill du få tips på hur du kan göra din text mer akademisk? Har du problem med att hitta tidigare forskning eller med att använda den i din text? Har du skrivkramp? Eller har du några andra frågor om akademiskt skrivande, läsande och sökande? Kom och besök vår öppna textverkstad och få hjälp av en språkpedagog och en bibliotekarie! Vi finns i datorsalen SOL:B210 på andra våningen i SOL-biblioteket varje torsdag 15–16.

Torsdagar från 18 januari 2024, 15:00–16:00, SOL:B210

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

Är din uppsats färdig och du vill att fler än din handledare och din opponent ska få läsa den? Behöver du hjälp med att publicera den i LUP Student Papers? Kom förbi vårt Zoom-rum närsomhelst under tiderna nedan och få hjälp med detta av en bibliotekarie!

Torsdag 23 maj 2024 13:00–15:00, Zoom
Tisdag 28 maj 2024 10:00–12:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Översikt över denna termins workshoppar

.....................................................................

Open workshops for students

This semester we continue with the same programme as last semester: We start with our Come by with your text-hours every Thursday 15–16 next week and in the end of the semester there are two workshops where we help students with uploading their Bachelor or Masters theses to LUP Student Papers. Feel free to tell your students about it!

Come by with your text! (drop-in)

Are you writing a thesis or an essay or something else? Are you unsure of how to quote that chapter or refer to that YouTube video, or what a Works Cited list is supposed to look like? Do you want some tips on how to make your text more academic? Do you have problems finding previous research or using it in your text? Do you have writer’s block? Or do you have any other questions about academic writing, reading, or searching for literature? Come to our drop-in workshop and get help from an academic writing expert and a librarian! You can find us in the computer room SOL:B210 on the second floor of the SOL Library, every Thursday 15–16.

Thursdays, starting with 18 January 2024, 15:00–16:00, SOL:B210

Publish your essay in LUP Student Papers (drop-in)

Have you finished your essay and would like to make it openly available for others to read? Do you need help publishing it in LUP Student Papers? Come and ask a librarian during our open LUP Student Paper labs!

Thursday 23 May 2024, 13:00–15:00, Zoom
Tuesday 28 May 2024, 10:00–12:00, Zoom
 

Zoom linkhttps://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Open workshops for students this semester

_____________________________________

Öppen LUCRIS-verkstad

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? HT-biblioteken anordnar ett drop-in tillfälle där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

Torsdag 18 januari 2024, 13:15–15:00, SOL:B210

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

.....................................................................

LUCRIS Drop-In Session

Do you have any questions about how to register or update your information in LUCRIS? Perhaps regarding publications, activities or how to relate them to one another? In advance of the annual research review, the HT Libraries arrange this drop-in session where you can get hands-on help using LUCRIS.

Thursday 18 January 2024, 13:15–15:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv december 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | januari 2024 – British History Online (BHO)

British History Online (BHO) består av närmare 1300 volymer primär- och sekundärkällor till brittisk och irländsk historia samt material relaterat till imperiet och den brittiska världen. Här finns även tillgång till en stor mängd bilder och historiska kartor över Brittiska öarna. Materialet kommer från bibliotek, arkiv, museer och akademisk forskning, och spänner tidsmässigt över en period från medeltid till 1900-talet.

Denna e-resurs kan med fördel användas av såväl forskare som studenter, samt av dig som är intresserad av historia och den brittiska världen.

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

.....................................................................

E-resource of the Month | January 2024 – British History Online (BHO)

British History Online (BHO) is a collection of nearly 1300 volumes of primary and secondary content relating to British and Irish history, and histories of empire and the British world. BHO also provides access to a large number of images and historic maps of the British Isles. It brings together material for British history from the collections of libraries, archives, museums and academics, and range from medieval to twentieth century.

British History Online is a valuable resource for both researches and students, as well as for those interested in history and the British world.

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.