Meddelanden från HT-biblioteken | december 2023

Publicerad den 15 december 2023
Nattbild med belysta juliga skogsdjur. Foto: Maria Eklind.
Foto: Maria Eklind.

Vintern är här, och vi informerar nu bland annat om våra julöppettider och jullån gällande kursböcker. Månadens e-resurs är Encyclopedia of Global Archaeology.

For information in English, please contact us.

 

Innehållsförteckning

  1. Julöppettider
  2. Jullån på kursböcker
  3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  4. Öppen LUCRIS-verkstad
  5. Nyförvärv november 2023
  6. Två nya moduler i Oxford Scholarship Online
  7. Månadens e-resurs: Encyclopedia of Global Archaeology

_____________________________________

Julöppettider

Under jul och nyår råder förändrade öppettider på våra bibliotek. Läs mer om de tillfälliga öppettiderna på vår hemsida.

.....................................................................

Opening hours during Christmas and New Year

We have limited opening hours during Christmas and New Year. Please see our webpage for more information.

_____________________________________

Jullånetid på kursböcker

Kursböcker du lånar eller förnyar från och med 6 december 2023 får du behålla till och med 10 januari 2024.

.....................................................................

Extended loan period for textbooks

Textbooks checked out on the 6th of December or later, do not have to be returned until the 10th of January 2024!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Våra Kom med din text-workshoppar för studenter rullar på. I januari har vi även drop-in-tillfällen där vi via Zoom hjälper studenterna med att ladda upp sina uppsatser i LUP Student Papers!

Kom med din text! (drop-in)

Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift? Är du osäker på hur du ska citera det där kapitlet eller den där YouTube-videon, eller undrar du hur din litteraturlista bör se ut? Vill du få tips på hur du kan göra din text mer akademisk? Har du problem med att hitta tidigare forskning eller med att använda den i din text? Har du skrivkramp? Eller har du några andra frågor om akademiskt skrivande, läsande och sökande? Kom och besök vår öppna textverkstad och få hjälp av en språkpedagog och en bibliotekarie! Vi finns i datorsalen SOL:B210 på andra våningen i SOL-biblioteket varje torsdag 15–16.

Torsdagar, 15:00–16:00, SOL:B210

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

Är din uppsats färdig och du vill att fler än din handledare och din opponent ska få läsa den? Behöver du hjälp med att publicera den i LUP Student Papers? Kom förbi vårt Zoom-rum närsomhelst under tiderna nedan och få hjälp med detta av en bibliotekarie!

Tisdag 9 januari 2024 10:00–12:00, Zoom
Torsdag 11 januari 2024 13:00–15:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Översikt över denna termins workshoppar

.....................................................................

Open workshops for students

Our Come by with your text workshops are continuing and we are also offering two Zoom drop-ins in January where we will help students with publishing their Bachelor's and Master's theses in LUP Student Papers!

Come by with your text! (drop-in)

Are you writing a thesis or an essay or something else? Are you unsure of how to quote that chapter or refer to that YouTube video, or what a Works Cited list is supposed to look like? Do you want some tips on how to make your text more academic? Do you have problems finding previous research or using it in your text? Do you have writer’s block? Or do you have any other questions about academic writing, reading, or searching for literature? Come to our drop-in workshop and get help from an academic writing expert and a librarian! You can find us in the computer room SOL:B210 on the second floor of the SOL Library, every Thursday 15–16.

Thursdays, starting with 7 September 2023, 15:00–16:00, SOL:B210

Publish your essay in LUP Student Papers (drop-in)

Have you finished your essay and would like to make it openly available for others to read? Do you need help publishing it in LUP Student Papers? Come and ask a librarian during our open LUP Student Paper labs!

Tuesday 9th of January 2024 10:00–12:00, Zoom
Thursday 11th of January 2024 13:00–15:00, Zoom
 

Zoom linkhttps://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Open workshops for students this semester

_____________________________________

Öppen LUCRIS-verkstad

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? HT-biblioteken anordnar två drop-in tillfällen där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

Onsdag 10 januari 2024, 10:15–12:00, Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63179115395 
Torsdag 18 januari 2024, 13:15–15:00, SOL:B210

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

.....................................................................

LUCRIS Drop-In Session

Do you have any questions about how to register or update your information in LUCRIS? Perhaps regarding publications, activities or how to relate them to one another? In advance of the annual research review, the HT Libraries arrange this drop-in session where you can get hands-on help using LUCRIS.

Wednesday 10 January 2024, 10:15–12:00, Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63179115395 
Thursday 18 January 2024, 13:15–15:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv november 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Nya moduler i Oxford Scholarship Online

2024 kommer vi att ha tillgång till ytterligare två moduler i Oxford Scholarship Online, nämligen Archaeology (82 st titlar) samt Literature (1611 st titlar).

Oxford Scholarship Online

_____________________________________

Månadens e-resurs | december 2023 – Encyclopedia of Global Archaeology

Encyclopedia of Global archaeology är ett uppslagsverk med utförliga beskrivningar av allt från metoder och teorier till föremålstyper och specifika områdens arkeologi. Artiklarna, som är skrivna av ledande forskare, är systematiskt uppbyggda och innehåller referenser för vidare läsning. Speciellt för dig som är student är detta en bra introduktion till alla de begrepp som dyker upp i din utbildning.

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

.....................................................................

E-resource of the Month | December 2023 – Encyclopedia of Global Archaeology

The Encyclopedia of Global Archaeology is an encyclopedia with detailed descriptions of everything from methods and theories to object types and the archaeology of specific areas. The articles, which are written by leading researchers, are systematically structured and contain references for further reading. Especially for you as a student, this is a good introduction to all the concepts that appear in your education.

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.