Meddelanden från HT-biblioteken | oktober 2020

Publicerad den 15 oktober 2020

I månadens nyhetsbrev informerar vi om att bibliotekskatalogen kommer vara tillfälligt nedstängd under veckoslutet vecka 42. Under oktober håller vi två öppna tillfällen för uppsatsstudenter om upphovsrätt samt om Google i sökprocessen, tipsa gärna dina studenter om detta! Vi tipsar även om vår introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote, passa gärna på att vara med på det om du inte är bekant med programmet. Planera även gärna in vårt introduktionstillfälle för datahanteringsplaner, som äger rum i december. Som vanligt innehåller nyhetsbrevet den senaste nyförvärvslistan och månadens e-resurs.

Innehållsförteckning

 1. Bibliotekskatalogen LUBcat stänger under uppdatering
 2. Öppna verkstäder för uppsatsskrivande studenter
 3. EndNote-introduktion
 4. How to Create a Data Management Plan for your Research Project
 5. Nyförvärv september 2020
 6. Månadens e-resurs – Early Modern Books (EMB)

_____________________________________

Bibliotekskatalogen LUBcat stänger under uppdatering

Fredagen den 16/10 kl. 12 stängs bibliotekskatalogen LUBcat ner för uppdatering och vi har därför begränsad service. Du kan lämna tillbaka dina böcker, men inte låna nya eller skaffa ett lånekonto. Vi har öppet som vanligt och du kan läsa böcker på plats, skriva ut och kopiera. ​​LUBcat beräknas fungera som vanligt igen måndagen 19/10.

____________________________________

Öppna verkstäder för uppsatsskrivande studenter

Nu sätter vi igång med våra öppna verkstäder för studenter. Precis som förra terminen håller vi alla våra öppna tillfällen i Zoom. Tipsa gärna dina uppsatsskrivande studenter!

 • Drop-in-workshop om upphovsrätt
  • Fredag 9 oktober 2020, 10:00–12:00
 • Just google it? - Google i sökprocessen
  • Torsdag 29 oktober 2020, 13:15–14:00

 
Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2020  

_____________________________________

EndNote-introduktion

Tisdagen 20 oktober kl. 11.00-12.30 (Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67883347992?pwd=ZmtIbWlDMXloc0w0OFFXa2Juc291UT09 )

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carleheden@htbibl.lu.se.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

_____________________________________

EndNote Introduction

Tuesday October 20, 13.00-15.00 (Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67883347992?pwd=ZmtIbWlDMXloc0w0OFFXa2Juc291UT09)

EndNote is a reference management program used for saving references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. There is time for questions after the presentation.

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact per.carlehedenhtbibl.luse.

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Torsdag 3 december kl. 10.15-12.00, via Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar.

Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 27 november. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

_____________________________________

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Thursday 3 December, 10.15-12.00, via Zoom

Are you in the process of writing your research application? Do have any questions on how to prepare your data management plan? A data management plan (DMP) helps you manage your data, in terms of collection, organisation, storage and preservation. Taking the time to write a good DMP gives you an opportunity to think through how to organise your data and what this means in terms of time and costs.

In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some handy tools and links to useful resources. We will also take a look at Lund University's system for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. You are welcome to send us your questions in advance, or bring them to discuss in the group.

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstod@htbibl.lu.se by November 27. You are welcome to get in touch with questions in advance!

_____________________________________

Nyförvärv september 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under:

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs oktober 2020 – Early Modern Books (EMB)

EMB är den gemensamma sökingången för databaserna Early European Books och Early English Books Online, som innehåller digitaliserade böcker tryckta mellan 1450 och 1700, som finns hos i första hand europeiska bibliotek.

Ämnena som behandlas i Early European Books, EEB, spänner över det mesta man var intresserad av fram till 1700-talet, allt från vetenskap, literatur, historia, teologi, geografi och mycket mer. Till skillnad från andra databaser som innehåller digitaliserade äldre texter, lägger skaparna av EEB inte bara stor vikt vid innehållet, utan också vid utformningen och materialiteten av böckerna. Sidorna skannas in högupplöst och böckerna fotograferas från alla håll, vilket gör att man kan ta sig en närmare titt på t.ex. band och kanter.

Early English Books Online, EEBO, innehåller nästan allt som har tryckts på de brittiska öarna och i Nordamerika under perioden, samt annat engelskspråkigt material tryckt på andra orter.

Du hittar våra databaser i Databases A-Z i LUBsearch, eller här i våra ämnesguider.

_____________________________________

E-resource of the Month – October 2020 – Early Modern Books, EMB

EMB is provides an integrated search in the databases Early European Books and Early English Books Online, which contain digitised books printed between 1450 and 1700, placed in the collections of mostly European libraries.

The subjects covered Early European Books, EEB, are what people were interested in from the late Middle Ages to the French revolution: science, literature, history, theology, geography and much more. The difference between EEB and other databases which contain digitised older texts is, that the creators of EEB attach importance the physical side of the books as well as the texts inside them: Pages are scanned in high-resolution and the books are photographed from all angles, which makes it possible to take a closer look at for example covers and edges.

Early English Books Online, EEBO, contains almost everything printed on the British Isles and in Northern America during the period, as well as other books written in English from other places.

You can find our databases in LUBsearch or in our subject guides.

__________________________