lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öppna workshops för HT-studenter

Varje termin anordnar vi på HT-biblioteken programverksamhet med utbildningstillfällen som är öppna för alla våra studenter.

Aktuellt program hittar du i menyn till vänster.