Meddelanden från HT-biblioteken | mars 2023

Publicerad den 15 mars 2023
Snödroppar
Foto: Stewart Black, CC 2.0

Här kommer mars månads nyhetsbrev. Förutom vår sedvanliga information om nyförvärv, månadens e-resurs, workshoppar för forskare och öppna labaorationer för studenter informerar vi också om nyöppningen av vår chatt och sommarens ombyggnation av SOL-biblioteket. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Chatta med oss!
  2. Vi bygger om!
  3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  4. EndNote-introduktion
  5. Open Access-publicering
  6. Nyförvärv februari 2023
  7. Månadens e-resurs: GoTriple

_____________________________________

Chatta med oss!

Vi har återaktiverat vår chatt på hemsidan! Mellan 9 och 12 på vardagar under terminstid kan du chatta med oss via ett chattfönster på vår webb. Naturligtvis kan du även som vanligt komma förbi våra lånediskar, ringa eller mejla oss! Alla våra kontaktuppgifter, både till funktioner och enskilda anställda hittar du också på vår webb.

_____________________________________

Vi bygger om!

Under sommaren kommer vi att bygga om i SOL-biblioteket. Det blir en ny lånedisk närmare ingången, fler studieplatser, fler eluttag och nytt möblemang i SOL:B210. Vi kommer att informera om vad som händer och hur det påverkar er i takt med att tider spikas när vi närmar oss sommaren. Det som sker redan före sommaren är att vi börjar flytta på och bygga om diverse hyllor, samt att SOL:B210 stängs från och med 6 maj och arbetet där påbörjas.

We are rebuilding!

During the summer, we will remodel parts of the SOL Library. There will be a new information desk closer to the entrance, more study spaces and power sockets, and new furniture in our computer room SOL:B210. We will inform you about the work that’s being done and how it affects you along the way. We will start with moving and rebuilding a couple of shelves right away. SOL:B210 will be closed from the 6th of May and then we will start removing the old furniture and computers. Sorry for any inconvenience this may cause!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I mars sätter vi igång med våra öppna studentworkshoppar för i år. Först ut är en workshop om hur man kan strukturera sin informationssökning. Tipsa gärna!

Strukturera din sökning

  • Onsdag 22 mars 2023, 10:00–11:00, SOL:B210

Mer info om denna och kommande workshoppar

_____________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet. Ta med egen dator!

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericson@htbibl.lu.se

Tisdag 21 mars 2023, 10:15–12:00, plats: LUX:C216

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericson@htbibl.lu.se senast fredag 17/3.

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving and structure references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. After the presentation there is time to ask questions and to start using the program. Please bring your own laptop!

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact: kristina.ericson@htbibl.lu.se.  

Tuesday 21 March 2023, 10:15–12:00, place: LUX:C216

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to: kristina.ericson@htbibl.lu.se by Friday 17 March.

_____________________________________

Open Access-publicering

Ställ alla frågor du har om publicering med öppen tillgång! Vilka möjligheter finns det att publicera sig OA? Vad innebär LU:s OA-policy i praktiken? Hur väljer jag CC-licens? Varför kostar det att publicera sig OA? Finns det medel att söka? Vad menas med diamant-OA? Vilken version kan jag parallellpublicera?

Skicka gärna in frågor i förväg till forskningsstod@htbibl.lu.se!

Tisdag 18 april 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk [PDF, öppnas i nytt fönster]

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Open Access Publishing

Ask all your questions about open access publishing! What possibilities are there for open access publishing? What does the Lund University’s open access policy mean? How do I choose CC license? Why are there costs involved in open access publishing? Is funding available? What is Diamond OA? What version can I self-archive in LUCRIS?

You are welcome to submit your questions in advance by e-mail: forskningsstod@htbibl.lu.se!

Tuesday 18 April 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Lund University’s Open access policy for publications and artistic works [PDF, opens i new window]

Available for employees at the HT faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv februari 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | mars 2023 – GoTriple

GoTriple är en ny flerspråkig söktjänst med många funktioner som samlar och tillgängliggör forskningspublikationer, dataset, projekt och forskarinformation relevanta för samhällsvetenskap och humaniora. Här kan resurser som hittills endast spridits via lokala, språk- och ämnesspecifika repositorier sökas fram och användas på flera sätt.
 
GoTriple utvecklas inom EU-projektet TRIPLE och kommer som en del av SSH-infrastrukturen OPERAS att integreras i EOSC, the European Open Science Cloud.

E-resource of the Month | March 2023 – GoTriple

GoTriple is a new multilingual discovery solution with lots of features that gives access to research publications, datasets, project- and researcher information relevant to social sciences and humanities. Users can browse, find, access and reuse scholarly SSH resources currently scattered across local, language- and discipline-specific repositories.
 
GoTriple is developed as part of the EU project TRIPLE and will be integrated into the services of the European Open Science Cloud (EOSC) via the SSH infrastructure OPERAS.