Meddelanden från HT-biblioteken | maj 2022

Publicerad den 15 maj 2022
universitetshuset med ballonger
Foto: Bengt Menander

I maj månads nyhetsbrev informerar vi om terminens sista öppna laborationstillfällen för studenter, om nyförvärven i april och månadens e-resurs, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA).

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Öppettider under Karnevalen
  2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  3. Nyförvärv april 2022
  4. Månadens e-resurs:  Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

_____________________________________

Öppettider under Karnevalen

Under karnevalshelgen 20–22/5 har vi mindre öppet än vanligt. Våra öppetider hittar du på vår hemsida

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I maj är det dags för två öppna tillfällen där studenter som ska ladda upp sina uppsatser i LUP Student Papers kan komma förbi vårt Zoom-rum med sina frågor och få hjälp i processen. Tipsa gärna!

  • Torsdag 19 maj 2022, 13:00–15:00
  • Onsdag 25 maj 2022, 10:00–12:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2021

_____________________________________

Nyförvärv april 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | maj 2022 – Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) är en ämnesdatabas inom lingvistik och språk, där man kan hitta tidskriftsartiklar, böcker, bokkapitel och avhandlingar. Databasen täcker flera aspekter av språk – såsom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik, men även språkinlärning. LLBA är användbar för såväl forskare som studenter inom språk och lingvistik, men också för andra språkintresserade!

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | May 2022 – Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA) is a subject database in linguistics and languages, where you can find journal articles, books, book chapters and dissertations. The database covers various aspects of language studies – such as phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics, but also language learning. LLBA is useful for researchers as well as students in languages and linguistics, but also for others who are interested in languages.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 

Utskick