Ämnesbibliotekarier

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Här ser du i alfabetisk ordning vem som har hand om vilket ämne.

ABM: Arkiv, bibliotek, museer: Ulrika Karlsson
Antikens kultur och samhällsliv: Marie Hoen
Arabiska: Rayeheh Hamedani
Arkeologi: Marie Hoen
Asienstudier: Carina Enestarre / Mia Nilsson
 

Barnlitteratur: Kristina Nilsson
Bokhistoria: Anja Hoppe
 

Digitala kulturer: Ulrika Karlsson
 

Engelska: Mikael Borg
Etnologi: Kristina Ericson
Europastudier: Annakim Eltén
 

Filmvetenskap: Kristina Nilsson
Filosofi: Fredrik Eriksson
Folklivsarkivet: Kristina Ericson
Franska: Katarina Wickström
Författarskolan: Kristina Nilsson
Förlags- och bokmarknadskunskap: Anja Hoppe
 

Grekiska: Katarina Wickström
 

Hebreiska: Rayeheh Hamedani
Historia: Kristina Ericson
Humanistlaboratoriet: Annakim Eltén
 

Idé- och lärdomshistoria: Andrea Mervik
Intermediala studier: Cathrin Viltefjäll
Italienska: Katarina Wickström
 

Japanska: Mia Nilsson
Jiddish: Annakim Eltén
Journalistik: Erik Svanström
 

Kinesiska: Mia Nilsson
Kognitiv Semiotik: Ann-Sofi Green
Kognitionsvetenskap: Fredrik Eriksson
Konsthistoria och visuella studier: Cathrin Viltefjäll


Latin: Katarina Wickström
Lingvistik: Ann-Sofi Green
Litteraturvetenskap: Kristina Nilsson

 
Medie- och kommunikationsvetenskap: Erik Svanström
Mediehistoria: Erik Svanström
Mellanösternkunskap: Rayeheh Hamedani
Modevetenskap: Ulrika Karlsson
Musikvetenskap: Cathrin Viltefjäll
Mänskliga rättigheter: Sofie Eriksen

 
Nordiska språk: Ann-Sofi Green
 

Religionsfilosofi med etik: Per Carleheden
Religionsbeteendevetenskap: Per Carleheden
Religionshistoria: Per Carleheden
Retorik: Erik Svanström
Rumänska: Katarina Wickström
Ryska: Annakim Eltén


Spanska: Katarina Wickström
Syriska: Rayeheh Hamedani

 
Teaterns teori och praktik: Kristina Nilsson
Teologi: Per Carleheden
Tyska: Anja Hoppe

 
Utbildningsvetenskap: Fredrik Eriksson (Lund) / Lina Köpsén (Campus Helsingborg)
Öresundsstudier: Andrea Mervik
Öst- och centraleuropakunskap: Annakim Eltén

All personal

All personal vid HT-biblioteken