Meddelanden från HT-biblioteken | mars 2020

Publicerad den 15 mars 2020

I månadens nyhetsbrev informerar vi om ett introduktionstillfälle för de som är intresserade av att börja använda EndNote, om seminarier datahanteringsplaner och hantering av forskningsdata. Det finns även information om nyförvärv och e-resurser som vanligt.

Innehållsförteckning

 1. Bokbord under HT-dagarna 3-4 april
 2. EndNote-introduktion
 3. Datadilemman
 4. Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt
 5. Nyförvärv februari 2020
 6. Nya databaser
 7. Månadens e-resurs

_____________________________________

Bokbord under HT-dagarna 3-4 april

HT-biblioteken ordnar även i år en utställning och försäljning av publikationer skrivna av områdets medarbetare i LUX:s entréhall under HT-dagarna. Böcker och annat material, som ni vill ska presenteras på bokbordet, kan lämnas till LUX-bibliotekets lånedisk senast onsdagen 1/4 kl. 12. Fyll i

<link download file:57980>

detta dokument med information om titlarna och skicka det till

<link helena.landstrom>

helena.landstrom@htbibl.lu.se eller lämna en utskrift med böckerna. Bokbordet är bemannat och allting märks tydligt, men vi kan inte garantera att inget försvinner. Materialet som inte säljs hämtas på LUX-biblioteket tidigast tisdagen 7/4 och senast onsdagen 22/4. Har ni frågor, kontakta Helena Landström,

<link helena.landstrom>

helena.landstrom@htbibl.lu.se. _____________________________________

EndNote-introduktion

Tisdag 17 mars, 10.15-12.00 (SOL:B210) EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta

<link per.carleheden>

per.carleheden@htbibl.lu.se. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi håller till i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen. Ingen föranmälan krävs. _____________________________________

Datadilemman: Sociala medier

Onsdag 1 april kl. 13.00-15.00 (LUX: B352) Vilka utmaningar ställs du inför när du forskar om sociala medier? Vad är viktigt att tänka på när du hanterar sådana forskningsdata? Vi diskuterar utifrån exempel på forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anna W. Gustafsson, docent i svenska språket, bidrar med exempel på hur hon använder data från Sverigedemokraternas kommentarsfält på sociala medier, respektive från bloggar om cancer och Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, talar om Facebook och andra plattformar ur ett forskningsdataperspektiv. Universitetets experter på frågor kring etik, juridik, dataskydd och informationssäkerhet kommer också att finnas på plats. För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig med frågor i förväg till

<link forskningsstod>

forskningsstod@htbibl.lu.se eller

<link ref>

ref@sambib.lu.se! ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ _____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Onsdag 22 april kl. 10.15-12.00 (LUX:B339) Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets nya system för datahanteringsplaner (som lanseras under februari). Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:

 • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
 • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
 • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?

Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör. Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till

<link forskningsstod>

forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 17 april. Hör gärna av dig med frågor i förväg. _____________________________________

Nyförvärv februari 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

<link http:>
 • Februari 2020

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Nya databaser

Via Ekonomihögskolans bibliotek har vi tillgång till följande nyinköpta resurser:

Financial Times Historical Archive, 1888-2016

Financial Times Historical Archive består av fullt sökbara inscannade sidor av dagstidningens London-upplaga. Varje artikel, reklam och marknadsnotering visas för sig men också i sitt sammanhang i tidningen. Financial Times Historical Archive är även sökbar tillsammans med The Economist Historical Archive. Financial Times Historical Archive nås via databaslistan:

<link http:>

emedia.lub.lu.se/db/info/948.

Colonial Africa in Official Statistics, 1821-1953

Denna samling innehåller Blue Books och annat arkivmaterial från 13 brittiska kolonier och protektorat i Afrika från 1821-1953. Dess standardiserade karaktär gör det möjligt att göra geografiska jämförelser (mellan kolonier) och jämförelser över tid i frågor som kolonial ekonomisk praxis, utbildning och sjukhus. Colonial Africa in Offical Statistics nås via databaslistan:

<link http:>

emedia.lub.lu.se/db/info/94. _____________________________________

Månadens e-resurs – AM Explorer

Detta är plattformen som samlar unikt källmaterial inom en mängd olika ämnesområden, från tidsperioden 1400 till 1900-talet. Via plattformen når du en stor mängd arkivsamlingar och du kan välja att söka i alla samlingar samtidigt, eller i enskilda arkiv. Ett smakprov är arkivsamlingen Gender: Identity and Social Change, där du hittar primärkällor så som pamfletter, fotografier, dagböcker och brev, som till exempel kan användas för att studera den feministiska rörelsen och den kvinnliga rösträtten. Du hittar AM Explorer i

<link http:>

Databases A-Z i LUBsearch. _____________________________________

E-resource of the Month – AM Explorer

AM Explorer is a database platform, which contains archival collections of primary sources from the 15th to the 21st century, spanning over a large amount of subject areas. Users can search across all AM Explorer primary source collections or select a specific archive. One sample is the collection: Gender: Identity and Social Change, containing primary sources documenting the changing representations and lived experiences of gender roles. You can find AM Explorer in

<link http:>

Databases A-Z in LUBsearch.