Distansstudenter

Du som är distansstudent kan precis som studenterna på campus använda dig av HT-bibliotekens service. Hos oss hittar du dina kursböcker, får tillgång till e-böcker, e-tidskrifter och databaser och du kan naturligtvis höra av dig till oss när du behöver hjälp med att exempelvis hitta litteratur till större skrivuppgifter eller med att skriva referenser.

Klicka på rubrikerna nedan för mer info om vem som är din ämnesbibliotekarie och hur du hittar tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter.

Alla ämnen på HT-fakulteterna har en ansvarig bibliotekarie på HT-biblioteken. Ämnesbibliotekarien sköter till exempel inköp av böcker, informationssökningsundervisning för ämnets studenter och handledning kring litteratursökningar och referenshantering för dig som skriver uppsats.

För varje ämne på HT-fakulteterna finns det också en ämnesguide. Dessa är samlingar med användbara länkar till exempelvis databaser, tidskrifter eller böcker inom ämnet. De har skapats och sköts av ämnesbibliotekarierna. 

Kontakta gärna din ämnesbibliotekarie om du behöver hjälp med biblioteksrelaterade frågor!

I LUBcat hittar du information om tryckta böcker, tidskrifter och rapporter, men även om e-böcker som finns på biblioteken vid Lunds universitet. Många av de tryckta böckerna som tillhör våra samlingar på HT-biblioteken (på Asien-, SOL- och LUX-biblioteket) kan du som distansstudent beställa och få hemskickat.

Information om lån för distansstudenter

Du kan naturligtvis också låna dina kursböcker på ett bibliotek i din närhet. I LIBRIS hittar du böcker, tidskrifter och rapporter vid samtliga forskningsbibliotek och större folkbibliotek i Sverige.

Instruktionsvideo om LUBcat

I LUBsearch hittar du elektroniska artiklar, tidskrifter, databaser och e-böcker. Stora delar av materialet finns i fulltext. När du befinner dig utanför Lunds universitets närverk loggar du in till LUBsearch med ditt studentkonto via gästinloggningen. När du är inloggad kommer du åt det som vi på biblioteken vid Lunds universitet har skaffat tillgång till ­– var du än befinner dig.

Instruktionsvideo om LUBsearch

Kontakt

Allmänna frågor kring vår service för distansstudenter:

larandestodhtbibl.luse

Anja Hoppe

Frågor kring lån för distansstudenter:

distanshtbibl.luse

Sofie Eriksen
Anja Hoppe
Lynn Rudholm

Lån för distansstudenter

Om vad som gäller när du som är distansstudent ska låna böcker på HT-biblioteken

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-10