Meddelanden från HT-biblioteken | april 2021

Publicerad den 15 april 2021

I vårt nyhetsbrev för april hittar ni information om nya öppettider, om öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter och om en workshop om datahanteringsplaner. Vi informerar, i vanlig ordning, också om förra månadens nyförvärv. Månadens e-resurs är databasen Leisure, travel and mass culture.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. Öppettider
 2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 3. Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt
 4. Nyförvärv mars 2021
 5. Månadens e-resurs:  Leisure, travel and mass culture

_____________________________________

Öppettider

Efter påskhelgen, från och med 6/4, har HT-biblioteken utökat sina öppettider något. Våra nya tider finns här: https://www.htbibl.lu.se/kontakt/oppettider

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I april kör vi ett helt gäng workshoppar för uppsatsskrivande studenter! Vi kollar både på Googles roll i sökprocessen och svarar på frågor kring hur man refererar på rätt sätt. Tipsa gärna!

 • Referera rätt
  • Måndag 19 april 10:00–12:00
  • Tisdag 27 april 13:00–15:00
  • Torsdag 29 april 15:00–16:00
 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Torsdag 22 april 10:15–12:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om dessa och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2021

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Onsdag 19 maj 13:1515:00, Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar.

Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 14 maj. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Wednesday 19 May, 13.15-15.00, via Zoom

Are you in the process of writing your research application? Do have any questions on how to prepare your data management plan? A data management plan (DMP) helps you manage your data, in terms of collection, organisation, storage and preservation. Taking the time to write a good DMP gives you an opportunity to think through how to organise your data and what this means in terms of time and costs.

In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some handy tools and links to useful resources. We will also take a look at Lund University's system for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. You are welcome to send us your questions in advance, or bring them to discuss in the group.

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstodhtbibl.luse by May 14. You are welcome to get in touch with questions in advance!

_____________________________________

Nyförvärv mars 2021

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | april 2021 – Leisure, travel and mass culture

Just nu när vi är många som längtar efter att ge oss av hemifrån kanske några väljer att skriva om resande eller turism? För fenomenet hemestrande kan kanske filmen om att campa "carefree" från 1976 kan vara bra? Eller broschyrerna "Lapland Today" från 1963 eller "Summer Holidays in Scandinavia"?

Du får svar på dina frågor om vilka resmål som rekommenderades för påskresor 1949, om övernattningsalternativ i Yellowstone 1962 och om hur dags tågen avgick från London till Paris under världsutställningen 1889. Här finns också mängder av vykort, affischer och kartor!

Databasen som ingår i AM Explorer, innehåller material från Storbritannien och USA som belyser framväxten av arbetarklassens turism över hela världen under åren 1850-1980. Samlingen kan utforskas via teman som "The Great Outdoors" och "Women and Tourism" eller via olika dokumenttyper. Här tillgängliggörs digitaliserat material från bibliotek, arkiv och resebyrån Thomas Cook.

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | April 2021 –  Leisure, travel and mass culture

Right now, when many of us are longing to get away, perhaps you might decide to write about travelling or tourism? For a study on “staycation”, the film about ”carefree” camping might come in handy? Or, how about the brochures "Lapland Today" from 1963, or "Summer Holidays in Scandinavia"?

Your questions about recommended destinations for an Easter journey in 1949, on where to stay the night in Yellowstone in 1962, and about the departure times for trains from London to Paris during the Exposition Universelle in 1889, will all be answered. You will also find a large number of post cards, posters and maps!

The database, which is available via AM Explorer, contains material from the UK and the USA, illustrating the evolving working class tourism worldwide, from 1850 to 1980. Explore the collection via themes like "The Great Outdoors" and "Women and Tourism" or via type of document. The digitised material has been provided by libraries, archives, and the travel agency Thomas Cook.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

­­

 

Nyhetsbrevsversion