Öppettider

Välkommen till HT-biblioteken!

Begränsad tillgång till biblioteken

Enligt de nya restriktionerna ska verksamhet i universitetets lokaler begränsas. HT-biblioteken är tillgängliga för studenter och anställda vid Lunds universitet för låneärenden, åtkomst till referensmaterial, utskrifter och kopiering. Ett mindre antal dator- och studieplatser finns tillgängliga men studier ska i möjligaste mån ske hemifrån. För att komma in i lokalerna krävs LU-kort. För att få hjälp av biblioteken bör i första hand digitala kontaktvägar användas. Detta gäller i första hand t.o.m. den 24 januari 2021, men kan eventuellt förlängas efter det datumet.

Begränsade öppettider under covid-19

Från 7 januari 2021:

DagarAsienbiblioteketLUX-biblioteketSOL-biblioteket
Måndag–fredag10:00–13:0011:00–16:0011:00–16:00
LördagStängtStängtStängt
SöndagStängtStängtStängt

Fråga oss digitalt!

Kontakta oss digitalt för att få hjälp med exempelvis sökningar och referenshantering, eller om du har frågor om dina lån!

Coronavirus

Tillgång till HT-biblioteken under covid-19

Information om hur pandemin påverkar vår verksamhet

Klocka
Foto: Anja Hoppe

Öppettider för alla bibliotek vid Lunds universitet