Meddelanden från HT-biblioteken | maj 2023

Publicerad den 15 maj 2023
Glasstrut med rosa blommor i som ligger på grön yta.

I terminens sista nyhetsbrev informerar vi bland annat om tillfälligt ändrade rutiner som en följd av att SOL-biblioteket kommer att vara stängt för ombyggnad, sommaröppettider, våra kommande laborationer och workshops, samt om den nya databasen Overton.

Innehållsförteckning

 1. SOL:B210 stängt, tidskrifter på plats
 2. Sommaröppettider
 3. Fjärrlån under sommaren
 4. Sommarlånetid på kursböcker
 5. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 6. Workshop om datahanteringsplaner
 7. Nyförvärv april 2023
 8. Ny databas: Overton
 9. Månadens e-resurs: Open Journals at Lund University (OJLU)

_____________________________________

SOL:B210 stängt, tidskrifter på plats

I början av månaden stängde vi datorsalen SOL:B210 som del av ombyggnationerna på SOL. Nu byter vi ut möbler och datorlösningen. Bibliotekets datorsal på våning tre är fortsatt öppen. Vår tidskriftsflytt på SOL-biblioteket hade försenat sig något på grund av sjukdom, men nu finns tidskrifterna från visningshyllorna på sin nya plats på plan ett intill fönstret ut mot Sölvegatan. Tidskriftssamlarna i de öppna hyllorna på våning två kommer successivt flytta ner dit under maj månad. En del sittmöbler har också rört sig från före detta tidskriftsavdelningen till andra delar av biblioteket. I den gamla tidskriftsavdelningen kommer det att skapas fler studieplatser.

_____________________________________

Sommaröppettider

Från och med första veckan i juni börjar vi med sommaröppettider på LUX- och Asienbiblioteket.

SOL-biblioteket stänger helt för ombyggnad den 3/6 och öppnar igen den 21/8. Våra böcker kommer att kunna beställas till LUX-biblioteket, eller något av de andra biblioteken vid Lunds universitet, där ni självklart också kan lämna tillbaka böcker.

Våra öppettider hittar du här på vår webb.

__________________________________

Fjärrlån under sommaren

I och med att SOL-biblioteket kommer att hålla stängt under hela sommaren, flyttar vi tillfälligt över vår SOL-fjärrlåneverksamhet till LUX. Detta innebär att både fjärrlån som finns på avhämntningshyllan på SOL som inte har hämtats ut senast 3 juni och beställningar som anländer efter det datumet kommer att få avhämntningsställe LUX-biblioteket.

Som vanligt bemannar vi fjärrlånet så gott det går under sommaren, men på grund av semestrar både hos oss och hos andra bibliotek kan det ta längre tid än vanligt att få tag på sina beställningar.

_____________________________________

Sommarlånetid på kursböcker!

Kursböcker du lånar eller förnyar från och med 18 maj får du behålla till och med 31 augusti! OBS! Detta gäller ej för kursböcker som är kurslitteratur på HT:s sommarkurser. 

Extended loan period for textbooks!

Textbooks checked out on the 18th of May or later, do not have to be returned until the 31st of August! This does not apply to textbooks that are part of the course literature on summer courses at the HT Faculties. 

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I maj är det dags för våra drop-in-tillfällen för alla studenter som vill ha hjälp med att ladda upp sina färdiga uppsatser i LUP Student Papers. Tipsa gärna era studenter!

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in)

 • Måndag 22 maj 2023, 10:00–12:00
 • Onsdag 25 maj 2023, 13:00–15:00 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner

Att göra en datahanteringsplan, dvs att så långt som möjligt ta reda på förutsättningar och möjligheter för lagring, delning, arkivering mm av data inför ett projekt kan vara tids- och kostnadsbesparande och ett användbart verktyg under projekttiden. Vi ger en introduktion till frågor som vanligen besvaras i en DHP/DMP och tipsar om användbara verktyg och informationsresurser. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner finns på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in frågor i förväg eller ta med för diskussion i gruppen.

Tisdag 30 maj 10:1512:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 23 maj.

How to Create a Data Management Plan

Writing a data management plan means exploring the conditions and possibilities for storing, disseminating, and archiving your research data, which can save time and costs and be a useful tool during your project. In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some useful tools and information resources. We will also look at Lund University's tool for data management plans, DMPRoadmap.

More on data management plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. Feel free to submit questions in advande or bring them for discussion at the workshop.

Tuesday 30 May 2023, 10:1512:00, SOL:A158

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstodhtbibl.luse by May 23.

_____________________________________

Nyförvärv april 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny databas: Overton

Biblioteken vid Lunds universitet har startat en prenumeration på Overton. Overton är världens största samling av policydokument, offentligt tryck, myndighetsriktlinjer och rapporter från tankesmedjor och andra icke-statliga organisationer. Denna databas kan användas för att söka fram så kallad grå litteratur. Den kan också användas för att identifiera och mäta forskningens genomslag i policyfrågor, eftersom referenser extraheras ur alla dokument.

Overton är tillgängligt via LUBSearch.

_____________________________________

Månadens e-resurs | maj 2023 – Open Journals at Lund University (OJLU)

Visste du att flera tidskrifter som publiceras vid Lunds universitet är fritt tillgängliga via plattformen Open journals vid Lunds universitet (OJLU)?

Studerar du historia så kan du bland annat göra en djupdykning i Scandias hundraåriga arkiv. Är du intresserad av språk så klicka in på till exempel Public Journal of Semiotics som handlar om hur människor och djur kommunicerar och mycket annat. Om du vill veta mer om användningen av nya metoder och digitala material i forskningen, läs årets nummer av idéhistoriska tidskriften Lychnos.

E-resource of the Month | May 2023 – Open Journals at Lund University (OJLU)

Did you know that several journals published at Lund University are available open access on the platform Open journals vid Lunds universitet (OJLU)?

If you’re a student of history, discover Scandia’s archive with digitised issues from the past hundred years. If you’re interested in languages, check out Public Journal of Semiotics for example, which includes articles on how humans and animals communicate, and much more. Or read the latest issue of Lychnos to find out more about using new methods and digital materials in historical research.