Meddelanden från HT-biblioteken | januari 2022

Publicerad den 15 januari 2022
snöflingor i närbild
James Mann

Här kommer vårt första nyhetsbrev för 2022. Vi informerar om vårens öppna laborationer för studenter och om en workshop om datahanteringsplaner för forskare. Vi presenterar en nya databas, Qur'anic Studies Online, och, som vanligt, förra månadens nyförvärv. Månadens e-resurs är Berg fashion library.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 2. Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt
 3. Nyförvärv december 2021
 4. Ny databas: Qur'anic Studies Online
 5. Månadens e-resurs: Berg Fashion Library

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Höstterminens sista två workshoppar om att publicera sin uppsats i LUP Student Papers har precis ägt rum, men programmet för vårterminen är redan satt. Med tanke på smittoläget har vi bestämt att även denna termin genomföra våra workshoppar helt digitalt – vi hoppas på en blandning av digitala och campusförlagda tillfällen till hösten. Som vanligt: tipsa gärna era studenter!

 • Strukturera din sökning
  • Onsdag 23 mars 2022, 13:00–14:00
 • Referera rätt
  • Tisdag 19 april 2022, 10:00–12:00
  • Tisdag 26 april 2022, 13:00–15:00
  • Torsdag 28 april 2022, 15:00–16:00
 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Torsdag 21 april 2022, 10:15–11:00
 • Publicera din uppsats i LUP Student Papers
  • Torsdag 19 maj 2022, 13:00–15:00
  • Onsdag 25 maj 2022, 10:00–12:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2022/

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

Torsdag 17 februari 10:15–12:00, plats: TBA

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 11 februari. 

How to Create a Data Management Plan for Your Research Project

Are you in the process of writing your research application? Do have any questions on how to prepare your data management plan? A data management plan (DMP) helps you manage your data, in terms of collection, organisation, storage and preservation. Taking the time to write a good DMP gives you an opportunity to think through how to organise your data and what this means in terms of time and costs. In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some handy tools and links to useful resources. We will also take a look at Lund University's system for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. You are welcome to send us your questions in advance, or bring them to discuss in the group.

17 February 2022, 10:15–12:00, location TBA.

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstod@htbibl.lu.se by January 11th. You are welcome to get in touch with questions in advance!

_____________________________________

Nyförvärv december 2021

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny databas: Qur'anic Studies Online

HT-biblioteken har startat en prenumeration på Qur'anic Studies Online. Databasen innehåller encyklopedier, ordböcker och källmaterial för studier av koranen.

Mer information och länk i Databases A-Z i LUBsearch

New database: Qur'anic Studies Online

The HT Libraries have started a subscription on Qur'anic Studies Online. The resource includes encyclopaedias, dictionaries and source material for Qur’ānic studies.

More information and link in Databases A-Z in LUBsearch

_____________________________________

Månadens e-resurs | januari 2022 – Berg Fashion Library

Berg Fashion Library, del av plattformen Bloomsbury Fashion Central, innehåller e-böcker, uppslagsverk, ordböcker, museiutställningar och bildsamlingar inom mode. Du kan välja att söka på t.ex. tidsperioder, modehus, textiltyper eller länder. Här finner du bland annat svar på frågor som: Hur såg ett par skor ut på medeltiden? Vad är cosplay? Hur tillverkas en kimono?

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | January 2021 – Berg Fashion Library

The Berg Fashion Library is a part of the platform Bloomsbury Fashion Central, and contains e-books, encyclopedias, dictionaries, museum exhibitions and image collections within the subject of fashion. You may choose to browse for example time periods, design houses, textiles, or geographic areas. Here you will find answers to questions such as: What did a pair of shoes look like in medieval times? What is cosplay? How is a kimono manufactured?

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 

Utskick