Meddelanden från HT-biblioteken | april 2023

Publicerad den 15 april 2023
Detaljbild på scillor. Foto: Anja Hoppe.
Foto: Anja Hoppe.

I april månads nyhetsbrev berättar vi om hur arbetet med ombyggnationen fortskrider på SOL-biblioteket, om våra normalöppettider som har justerats, samt om våra bidrag till de kommande HT-dagarna. Som vanligt informerar vi även om öppna workshoppar, nyförvärv och månadens e-resurs. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. Nyförvärv och tidskrifter på SOL-biblioteket – ny placering
 2. HT-dagarna – HT-bibliotekens inslag
 3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 4. Open Access-publicering
 5. Workshop om datahanteringsplaner
 6. Nyförvärv mars 2023
 7. Månadens e-resurs:  Global Newsstream

_____________________________________

Nyförvärv och tidskrifter på SOL-biblioteket – ny placering

Förberedelserna för ombyggnationen på SOL-biblioteket i sommar fortskrider. Nu har ett par hyllor och deras innehåll flyttat på sig. Redan under mars monterades den gamla anslagstavlan vid trappan på bottenplan ner och på platsen den hängde står numera vår hylla med nyförvärv.

Arbetet med referensavdelningen fortskrider och stora delar av samlingen är nu genomgångna och står placerade på sin nya uppställning enligt Dewey Decimalklassifikation, som resten av monografisamlingarna på HT-biblioteken. I slutet av avdelningen, vid fönstren ut mot Sölvegatan på bottenplan, står numera tidskriftshyllorna. Inom kort hittar ni såväl aktuella årgångar som har stått på våning två och i entréhyllan där, som tidskrifterna i tidskriftssamlarna från hyllorna på plan två. 

Vi vet nu också att arbetet med att installera fler eluttag kommer att sätta igång redan under april.

_____________________________________

HT-dagarna – HT-bibliotekens inslag

I april är det också dags för HT-dagarna. Vi bidrar denna gång med två föreläsningar och två utställningar. Vår språkpedagog Claes Lindskog kommer att prata om akademiskt skrivande och artificiell intelligens, bibliotekarierna Andrea Mervik och Jacob Andersson kommer att prata om öppen vetenskap; på LUX-biblioteket bjuder vi in till en liten utställning på temat AI och på SOL-biblioteket ägnar vi oss åt modernism i litteraturen. Välkomna till våra och alla andra programpunkter!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I april kör vi ett helt gäng workshoppar för uppsatsskrivande studenter! Vi kollar både på Googles roll i sökprocessen och svarar på frågor kring hur man refererar på rätt sätt. Tipsa gärna!

 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Måndag 17 april 2023,  10:15–11:00
 • Referera rätt
  • Torsdag 20 april 2023, 15:00–16:00, Zoom
  • Tisdag 25 april 2023, 13:00–15:00, Zoom
  • Torsdag 27 april 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Mer info om denna och kommande workshoppar

_____________________________________

Open Access-publicering

Ställ alla frågor du har om publicering med öppen tillgång! Vilka möjligheter finns det att publicera sig OA? Vad innebär LU:s OA-policy i praktiken? Hur väljer jag CC-licens? Varför kostar det att publicera sig OA? Finns det medel att söka? Vad menas med diamant-OA? Vilken version kan jag parallellpublicera?

Skicka gärna in frågor i förväg till forskningsstod@htbibl.lu.se!

Tisdag 18 april 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk [PDF, öppnas i nytt fönster]

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Open Access Publishing

Ask all your questions about open access publishing! What possibilities are there for open access publishing? What does the Lund University’s open access policy mean? How do I choose CC license? Why are there costs involved in open access publishing? Is funding available? What is Diamond OA? What version can I self-archive in LUCRIS?

You are welcome to submit your questions in advance by Email: forskningsstod@htbibl.lu.se!

Tuesday 18 April 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Lund University’s Open access policy for publications and artistic works [PDF, opens i new window]

Available for employees at the HT faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner

Att göra en datahanteringsplan, dvs att så långt som möjligt ta reda på förutsättningar och möjligheter för lagring, delning, arkivering mm av data inför ett projekt kan vara tids- och kostnadsbesparande och ett användbart verktyg under projekttiden. Vi ger en introduktion till frågor som vanligen besvaras i en DHP/DMP och tipsar om användbara verktyg och informationsresurser. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner finns på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in frågor i förväg eller ta med för diskussion i gruppen.

Tisdag 30 maj 10:1512:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 23 maj

How to Create a Data Management Plan

Writing a data management plan means exploring the conditions and possibilities for storing, disseminating, archiving etc your research data, which can save time and costs and be a useful tool during your project. In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some useful tools and information resources. We will also look at Lund University's tool for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. Feel free to submit questions in advande or bring them for discussion at the workshop.

Tuesday 30 May 2023, 10:1512:00, SOL:A158

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to forskningsstod@htbibl.lu.se by May 23

_____________________________________

Nyförvärv mars 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | april 2023 – Global Newsstream

Global Newsstream är en nyhetsdatabas där du hittar nyheter från hela världen – artiklar ur exempelvis dagstidningar, tidskrifter och från nyhetsbyråer i fulltextformat. Flera stora internationella dagstidningar ingår, så som The Guardian, The Times, Le Monde, New York Times och Die Welt

Databasägarens beskrivning:

Global Newsstream enables users to search the most recent global news content, as well as archives which stretch back into the 1980s featuring content from newspapers, newswires, and news sites in active full-text format. This product provides one of the largest collections of news from the US, Canada, Europe, Africa, Asia, Latin America, and Australia. All titles are cross-searchable on the ProQuest platform allowing researchers easy access to multiple perspectives, resources, and languages on the topic they are researching. Coverage: 1980–current

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A–Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | April 2023 – Global Newsstream

Global Newsstream provides global news content including newspapers, news journals and newswires, in full-text format. Major international newspapers such as The Guardian, The Times, Le Monde, New York Times and Die Welt are included. 

The database provider's description:

Global Newsstream enables users to search the most recent global news content, as well as archives which stretch back into the 1980s featuring content from newspapers, newswires, and news sites in active full-text format. This product provides one of the largest collections of news from the US, Canada, Europe, Africa, Asia, Latin America, and Australia. All titles are cross-searchable on the ProQuest platform allowing researchers easy access to multiple perspectives, resources, and languages on the topic they are researching. Coverage: 1980–current

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A–Z in LUBsearch.