Fjärrlån

Fjärrlånet på HT-biblioteken bemannas i stort sett hela sommaren, men med förminskad personalstyrka, vilket innebär att det kan ta lite längre tid än vanligt att få tag på sina beställningar.

På grund av coronaviruset kan vi i dagsläget inte få tag på allt som beställs via fjärrlån. Det finns även risk för längre leveranstider.

Fjärrlåneservice för HT-fakulteterna

HT-biblioteken erbjuder fjärrlåneservice till aktiva studenter och anställda vid humanistiska och teologiska fakulteterna. Låntagare som tillhör övriga fakulteter vänder sig till respektive fakultets- eller institutionsbibliotek.
 • Om inte boken finns, tryckt eller digitalt, på något av biblioteken vid Lunds universitet så kan du beställa ett fjärrlån. På grund av rättigheter gällande e-böcker kan vi dessvärre endast göra fjärrlån på tryckta versioner av böcker.
 • Endast material som är tänkt att användas i studie- eller forskningssyfte kan beställas genom HT-biblioteken, det vill säga det att det för dig som är student måste finnas en klar koppling till kursen du läser på HT-fakulteterna innevarande termin. Vill du fjärrlåna material för andra syften ska du vända dig till ditt närmaste folkbibliotek.
 • Tidskrifter kan inte fjärrlånas, men kopior av enskilda artiklar kan beställas mot avgift.
 • Lån från Sverige och övriga Norden - avgiftsfritt.
 • Lån från länder utanför Norden - 150 SEK.
 • Artikelkopior kostar 80 SEK per artikel oavsett varifrån de kommer.
  Kopior av större arbeten, t.ex. avhandlingar kostar i regel mer. Be i sådana fall om prisuppgift. Betalning sker vid lånedisken.
 • HT-fakulteten står för sina forskares och lärares fjärrlånekostnader.

OBS! Biblioteket som vi fjärrlånar från kan ha högre priser, och då kan du få betala mer.

Sök först i våra lokala system innan du beställer fjärrlån

Om det du önskar redan finns vid något av biblioteken vid Lunds universitet beviljas inte fjärrlån oavsett om materialet är utlånat eller inte. Sök först i bibliotekskatalogen LUBcat eller i LUBsearch om det gäller artiklar. Böcker som är tryckta före 1957 finns ibland inte i LUBcat, eller LIBRIS, men kan finnas i Universitetsbibliotekets digitaliserade kortkatalog, Katalog -1957. Om boken eller tidskriften inte finns vare sig i LUBcat, LUBsearch eller Katalog -1957 går det bra att beställa fjärrlån. Fjärrlån beställs på ett av de två sätt som beskrivs nedan.

Beställ fjärrlån på något av följande sätt:

Om du hittar en bok du söker i LIBRIS, kan du göra din beställning direkt via LIBRIS. Innan du gör din första beställning måste du skapa ett konto (när du ombeds ange lånekortsnummer skriver du in de 10 sista siffrorna i ditt LU-kortsnummer):

Skapa konto Asienbiblioteket
Skapa konto LUX-biblioteket
Skapa konto SOL-biblioteket

När du har skapat ett konto: Logga in. Gå till LIBRIS sökformulär via Start eller Utökad sökning. När du hittar en bok i LIBRIS som du vill fjärrlåna, beställer du så här:

 • Klicka på den blå texten Fjärrlåna/beställ.
 • Skicka beställningen.
 • En bekräftelse kommer till den registrerade e-postadressen. Besked om anländ bok samt andra meddelanden från biblioteket kommer också till denna adress.
 • Utloggning görs via länken upptill i höger hörn.

OBS! Beställ tidskriftsartiklar via fjärrlåneformuläret.

Används framför allt för böcker som inte hittats i LIBRIS, samt för beställning av artikelkopior:

Formulär för fjärrlån till HT-biblioteken

Förnya fjärrlån

Behöver du förnya dina fjärrlån? Ansök via detta formulär.

Lån av audiovisuella medier

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.

Ljud- och videoinspelningar, som behövs för forskningsprojekt, beställer studenter och forskare direkt från SMDB. Innan beställningen kan genomföras behöver låntagaren ansöka om att skapa ett konto hos SMDB, och om forskningsprojektet godkänns av Kungliga bibliotekets forskarservice kan material sedan beställas.

Fjärraccess på Kungliga biblioteket

Med anledning av Corona-pandemin har Kungliga biblioteket i Stockholm (KB) lanserat en tjänst som möjliggör strömmad tillgång till vissa typer av sitt material, avsett för målgruppen forskare. För att möjliggöra strömmad tillgång har KB ingått avtal med upphovsrättsorganisationerna ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige), Bonus Copyright Access och Bildupphovsrätt i Sverige. Avtalen löper i nuläget till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.

KB tar inte ut några avgifter för att tillgängliggöra materialet, men kräver autentisering av den som beställer, vilket sker genom att beställaren kollas av fjärrlåneavdelningen på sitt ämnesbibliotek vid det egna lärosätet. Avtalen gäller följande materialkategorier:

 1. Material ur handskriftssamlingen kommer att kunna tillgängliggöras digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Det innebär att dessa användare kan få strömmad tillgång till upphovsrättsskyddat handskriftsmaterial utan att själva skriva på avtal och utan kostnad.
 2. Bildmaterial ur handskrifts- och bildsamlingen kommer att kunna tillgängliggöras digitalt för forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten. Det innebär att dessa användare kan få strömmad tillgång till upphovsrättsskyddat handskriftsmaterial utan att själva skriva på avtal och utan kostnad.

Beställa

För att beställa material enligt ovan skickar du är doktorand eller forskare ett mejl till ditt ämnesbiblioteks fjärrlåneservice:

Ange en tydlig referens till materialet du önskar beställa och skicka med en länk till materialet i LIBRIS eller Arken. Det är viktigt att endast beställningar på material som platsar inom kategorierna ovan görs.

Frågor kring alla delar av beställningsprocessen och materialets leverans, utöver själva mejlet till HT-bibliotekens fjärrlån, hänvisas till KB.

Information om fjärraccess på KB:s hemsida

Kontakt

Fjärrlån på SOL-biblioteket
ill.lsol@htbibl.lu.se

Fjärrlån på LUX-biblioteket
ILL.Luxhtbibl.luse

Fjärrlån på Asienbiblioteket
ill.luanhtbibl.luse

Biblioteken vid Lunds universitet

Information om fjärrlån vid Lunds universitet.

LIBRIS

Leta upp titlar och beställ fjärrlån via LIBRIS.

Beställningsformulär

För artikelkopior och böcker som inte finns i LIBRIS.

Förnya fjärrlån

Om du vill förnya dina fjärrlån, använda vårt formulär!