Förnya fjärrlån

Vid förnyelse av fjärrlån måste vi kontakta det bibliotek som vi lånat boken av. Det kan därför vara svårt att i lånedisken ge ett snabbt svar på om det går att förlänga lånetiden. Om du behöver längre lånetid för en fjärrlånad bok kan du fylla i formuläret nedan. Vi svarar via e-post om det gick att förlänga lånetiden eller inte. Tjänsten vänder sig till dig som studerar eller forskar inom de humanistiska och teologiska fakulteterna.
Jag vill förnya följande fjärrlån
* Obligatoriska fält är markerade med asterisk.

Kontakt

Fjärrlån på SOL-biblioteket
ill.lsolhtbibl.luse

Fjärrlån på LUX-biblioteket
ill.luxhtbibl.luse

Fjärrlån på Asienbiblioteket
ill.luanhtbibl.luse

Biblioteken vid Lunds universitet

Information om fjärrlån vid Lunds universitet.

LIBRIS

Leta upp titlar och beställ fjärrlån via LIBRIS.

Beställningsformulär

För artikelkopior och böcker som inte finns i LIBRIS.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-01