Vårens program 2022

Välkommen till denna termins seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericsonhtbibl.luse

Tisdag 22 mars 2022, 10:15–12:00, SOL:B210 

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericsonhtbibl.luse senast måndag 21/3.

Workshop om datahanteringsplaner

En datahanteringsplan (DHP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra datahanteringsplan ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DHP och tipsar om användbara resurser och länkar, exempelvis Lunds universitets verktyg för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering

Torsdag 9 juni 10:1512:00, SOL:B210 (SOL-biblioteket, andra våningen)

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 7 juni

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-05-18