Meddelanden från HT-biblioteken | september 2022

Publicerad den 15 september 2022

Här kommer höstens första nyhetsbrev. Vi informerar om våra laborationer för studenter, månadens e-resurs, sommarens nyförvärv, och om vår nya språkpedagog.

Innehållsförteckning

 1. Språkpedagog
 2. Sommarlånetid
 3. Öppettider under hösten
 4. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 5. Nyförvärv sommaren 2022
 6. Månadens e-resurs:  Stanford Encyclopedia of Philosophy

_____________________________________

Språkpedagog

Vid HT-biblioteken finns sedan höstterminen 2022 en språkpedagog för att stödja fakulteternas språkutvecklingsarbete. Verksamheten är ännu under uppbyggnad men på sikt har språkpedagogen framför allt till uppgift att utveckla olika former av undervisning och stöd i akademiskt skrivande, på både svenska och engelska, som är integrerat med ämnenas egen undervisning och specifikt utformat till att möta deras behov. Om du som lärare på HT har några förslag på vad vi kan göra eller vill delta i vår pilotverksamhet, kontakta gärna Claes Lindskog.

_____________________________________

Sommarlånetid

Sommarlånetiden för kursböcker gick ut den 31 augusti. Kom ihåg att återlämna eventuella lånade kursböcker för att undvika förseningsavgifter!

_____________________________________

Öppettider under hösten

Denna termin har alla våra bibliotek ordinarie öppettider. Våra öppettider hittar du på vår hemsida.

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Även denna termin ger vi våra sedvanliga workshoppar för uppsatsskrivande studenter. Denna gång ger vi några på plats och några via Zoom. Tipsa gärna!

 • Strukturera din sökning
  • Tisdag 18 oktober 10:00–11:00, SOL:B210
 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Fredag 28 oktober 13:15–14:00, Zoom
 • Referera rätt
  • Onsdag 23 november 10:00–12:00, SOL:B210
  • Torsdag 24 november 15:00–16:00, Zoom
  • Torsdag 1 december 13:00–15:00, Zoom
 • Publicera din uppsats i LUP Student Papers
  • Tisdag 10 januari 2023 10:00–12:00, Zoom
  • Torsdag 12 januari 2023 13:00–15:00, Zoom 

Zoom-länken: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2022

_____________________________________

Nyförvärv sommaren 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | september 2022 – Stanford Encyclopedia of Philosophy

SEP är ett fritt tillgängligt uppslagsverk inom ämnet filosofi. Artiklarna är peer-reviewade av ledande experter inom området och håller hög kvalitet. SEP är inte bara användbart för filosofer, utan även för studenter och forskare inom andra områden som söker definitioner eller förståelse av särskilda vetenskapliga begrepp eller företeelser.

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | September 2022 – Stanford Encyclopedia of Philosophy

SEP is an open access encyclopedia within the field of philosophy. The articles are peer reviewed by leading scholars within each field and the quality is generally high. As a scientific resource SEP is not only usable for philosophers but also students and researchers looking for definitions or a better understanding of certain scientific terms or phenomena.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.