Källkritik

Ett kritiskt förhållningssätt till dina källor hjälper dig att avgöra om informationen de förmedlar är tillförlitlig, sannolik och saklig. Detta gäller oavsett om det är ett historiskt eller ett nutida material respektive om du hittar den i elektronisk eller i tryck form.

Checklista för att värdera dina källor

 • Vem förmedlar informationen?
  • Upphovsperson - Är författaren eller upphovspersonen tydligt angiven eller är dokumentet anonymt? Har hen publicerat något annat? Kan författaren anses ha kunskap inom det givna ämnesområdet?
  • Utgivare - Vem står bakom informationen - ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Är utgivaren känd för utgivning inom ämnet? Finns det kontaktuppgifter till utgivaren? Seriösa utgivare presenterar sig ofta tydligt.
 • Vad innehåller materialet?
  Är källan vetenskaplig eller populärvetenskaplig? Innehåller den referenser till andra källor? Är referenserna korrekta? Fundera också på hur relevant/användbart materialet är för dina behov.
 • Vem är materialet avsett för och i vilket syfte?
  Vilken är materialets tänkta målgrupp? Är det avsett för att presentera, informera, sälja eller övertyga? Framställer det fakta eller information på ett nyanserat sätt?
 • När är materialet producerat?
  Är materialet aktuellt? Finns det flera utgåvor av ett verk kan det vara bra att använda den senaste. Om källan är en webbsida, se efter när texten på webbsidan publicerades.

Introduktionsfilm

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har gjort en film om källkritik.

Källkritik på internet

Internetstiftelsen i Sverige om källkritik

Källvärdering - kriterier

Biblioteket vid Western University om källkritik

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-03-24