lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Ämnesbibliotekarie för

Arabiska
Hebreiska
Mellanösternstudier
Översättning


Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tidskrifter

Student- och lärarstöd

Katalogisering

Distribution av arbetstid
SOL: mån-ons
LUX: tors-fre

Forskning

Rayeheh Hamedani

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Arabiska
Hebreiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rayeheh.hamedanihtbibl.luse

Telefon
046–222 32 31 (SOL)
046–222 93 08 (LUX)

Rum SOL:B114, LUX:C243

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)