lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Annemark

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Avdelningen för modevetenskap
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magnus.annemarkhtbibl.luse

Telefon
046–222 90 44 (LUX)
046–222 32 17 (SOL)

Rum LUX:C238, SOL:B208f

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 2074, 220 02 Helsingborg (Centrum för Öresundsstudier (CORS))
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för idé- och lärdomshistoria)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)