Person

Helena Landström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post helena.landstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Du möter mig i samtliga av HT-bibliotekens lånediskar på LUX-, SOL- samt Asienbiblioteket. Vid HT-biblioteken är mina huvudsakliga arbetsuppgifter fjärrlån och katalogisering. Behöver du komma i kontakt med LUX-bibliotekets avdelning för fjärrlån, kontaktar du ill.lux@htbibl.lu.se. Inom området katalogisering arbetar jag huvudsakligen med tidskrifter och depåläggning av dessa. För frågor kring HT-bibliotekens tidskriftsbestånd är du välkommen att kontakta mig.

Jag är hemtam vid HT-fakulteterna då jag läste till bibliotekarie vid ABM-masterprogrammet 2016-2018, och har dessförinnan studerat Litteraturvetenskap och Konsthistoria här. Under min studietid engagerade jag mig i konstföreningen Galleri Pictura vid HT-fakulteterna.

Helena Landström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post helena.landstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23