Person

Emma Santesson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post emma.santessonhtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie vid HT-biblioteken, där jag ingår i arbetsgrupperna för förvärv och katalogisering.

Inom arbetsgruppen för förvärv arbetar jag med praktiskt förvärv av tryckta och elektroniska medier. Här hittas formuläret för inköpsförslag samt kontaktuppgifter till oss i förvärvsgruppen.

Jag arbetar med katalogisering av framförallt äldre, tryckt material.

Utöver detta står jag också i informationsdisken på både SOL-biblioteket och LUX-biblioteket.

Emma Santesson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post emma.santessonhtbibl.luse

Telefon 046–222 93 08 (LUX)

Rum LUX:C243

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23