lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cathrin Viltefjäll

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för intermediala studier
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cathrin.viltefjallhtbibl.luse

Telefon
046–222 93 08 (LUX)
046–222 32 15 (SOL)

Rum LUX:C243, SOL:B208c

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Avdelningen för musikvetenskap)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)