lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cathrin Viltefjäll

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för intermediala studier
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cathrin.viltefjallhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 15

Rum SOL:B208c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Avdelningen för musikvetenskap)

Internpost hämtställe 20