Meddelanden från HT-biblioteken | september 2020

Publicerad den 15 september 2020

I nyhetsbrevet denna månad informerar vi om sommarens RFID-projekt, seminarier för forskare, laborationer för studenter, nya e-resurser och sommarens nyförvärv. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. RFID-projekt
 2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 3. EndNote-introduktion
 4. Datadilemman: sociala medier
 5. Nyförvärv sommaren 2020
 6. Nya e-resurser- Brockhaus Enzyklopädie och Svenska dagstidningar
 7. Månadens e-resurs- International Index to Film Periodicals, FIAF

_________________________________________

RFID-projektet 

Alla böcker i de öppna samlingarna på Asien-, LUX- och SOL-biblioteket är nu konverterade till RFID och har chip. Vi kommer successivt under hösten byta ut våra gamla maskiner. När det är klart kommer ni slippa krångla med streckkoderna i utlåningsautomaterna och det kommer att gå att låna och låna om många böcker på samma gång. Det nya larmsystemet kommer också att vara betydligt säkrare. 

_________________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter 

Även denna termin erbjuder vi öppna workshops för HT-studenter. Utöver våra verkstäder om referenshantering och om att lägga upp sin uppsats i LUP Student Papers informerar vi denna termin även om Google och svarar på frågor om upphovsrätt. Precis som förra terminen håller vi alla våra öppna tillfällen i Zoom. Tipsa gärna dina uppsatsskrivande studenter!

Just google it? - Google i sökprocessen

 • Torsdag 29 oktober 2020, 13:15–14:00

Referera rätt

 • Tisdag 24 november 2020, 10:00–12:00
 • Torsdag 3 december 2020, 13:00–15:00

Drop-in-workshop om upphovsrätt

 • Datum meddelas senare

Publicera din uppsats i LUP Student Papers

 • Tisdag 12 januari 2021, 10:00–12:00
 • Onsdag 13 januari, 13:00-15:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2020

_________________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

_________________________________________

EndNote Introduction

 • Tuesday October 20, 11:00–12:30(Zoom: lu-se.zoom.us/j/67883347992)

EndNote is a reference management program used for saving references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. There is time for questions after the presentation. If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact per.carlehedenhtbibl.luse.

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_________________________________________

Datadilemman: Sociala medier

 • Onsdag 6 oktober kl. 13.00-15.00 (Zoom)

Vilka utmaningar ställs du inför när du forskar om sociala medier? Vad är viktigt att tänka på när du hanterar sådana forskningsdata? Vi diskuterar utifrån exempel på forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anna W. Gustafsson, docent i svenska språket, bidrar med exempel på hur hon använder data från Sverigedemokraternas kommentarsfält på sociala medier, respektive från bloggar om cancer och Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, talar om Facebook och andra plattformar ur ett forskningsdataperspektiv. Universitetets experter på frågor kring etik, juridik, dataskydd och informationssäkerhet kommer också att finnas på plats.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse, senast den 29 september.

Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar gärna tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring open access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. Information om fler programpunkter kommer under hösten, håll utkik i nyhetsbrevet eller här: https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/hostens-program-2020

_________________________________________

Datadilemmas: Social Media

 • Wednesday 6 October kl. 13.00-15.00 (Zoom)

What challenges may you encounter when researching social media? What issues and aspects must be taken into consideration when handling such research data? We invite you to a discussion based on examples from research projects at the Joint Faculties of Humanities and Theology and the Faculty of Social Sciences. Anna W. Gustafsson, senior lecturer in the Swedish language, contributes with examples of using data from the Sweden Democrats’ social media comment sections, and from blogs about cancer. Nils Gustafsson, researcher at the Department of Strategic Communication, will focus on Facebook and other platforms from a research data perspective. Lund University experts on ethical and legal issues, data protection and information security, will also be there.

For employees at the Joint Faculties of Humanities and Theology and the Faculty of Social Sciences. Please register your interest to forskningsstodhtbibl.luse or refsambib.luse, by 29 September.

The research support team is happy to arrange a meeting or workshop on a particular topic such as open access publishing, evaluation of publications, or research data management should you, your research group, division or department be interested. Information on other workshops offered this autumn is coming soon, please check our next newsletter or our webpage: https://www.htbibl.lu.se/en/researcher/seminars-workshops/programme-autumn-2020/ 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________

Nyförvärv augusti 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_________________________________________

Nya e-resurser - Brockhaus Enzyklopädie

HT-biblioteken har startat en prenumeration på det tyskspråkiga uppslagsverket Brockhaus Enzyklopädie. Resursen kan hittas via Databases A-Z eller direkt via http://emedia.lub.lu.se/db/info/956 i LUBsearch.

Nya e-resurser - Svenska dagstidningar

HT-biblioteken har ordnat en dagstidningsdator med tillgång till digitaliserade dagstidningar i söktjänsten Svenska dagstidningar på LUX-biblioteket. Söktjänsten är fri att söka i och alla artiklar äldre än 115 år är fritt tillgängliga överallt. Nyare material är däremot upphovsrättskyddat och kan enbart läsas på specifika datorer på bibliotek som prenumererar på databasen.

HT-biblioteken är numera anslutna till tjänsten och licensen är placerad på en särskild dator i dagstidningsrummet på källarplan i LUX-biblioteket. Rummet kan bokas av HT-anknutna forskare och studenter – vänd dig till lånedisken (gärna via mail/chatt eller telefon) för att boka.

_________________________________________

Månadens e-resurs september 2020 – International Index to Film Periodicals, FIAF

International Index to Film Periodicals Plus, FIAF, är en av de allra största filmvetenskapliga databaserna och täcker, både de främsta akademiska, och några av de mer kommersiella filmtidskrifterna, t.ex. Sight & Sound. Den innehåller över 500 000 referenser till ca 350 tidskrifter och är viktig både för studenter och för forskare. FIAF är en databas som är det absolut nödvändigt att ha koll på om du ska skriva en filmvetenskaplig uppsats. Du hittar artiklar ock referenser här som inte finns någon annanstans. Särskilt bredden på materialet och den internationella täckningen är unik.

Du hittar våra databaser i Databases A-Z i LUBsearch, eller här i våra ämnesguider.

_________________________________________

E-resource of the month September 2020 – International Index to Film Periodicals, FIAF

Our main database in Film studies, the International Index to Film Periodicals, FIAF, contains over 500,000 article citations from more than 345 periodicals. It offers in-depth coverage of the world's foremost academic and popular film journals and it´s important for both students and researchers. FIAF is a database you really have to check out if you`re about to write a paper, essay or thesis in Film Studies. Especially the international coverage and broad range of the content is unique.

You find our databases in LUBsearch or in our subject guides.