Meddelanden från HT-biblioteken | oktober 2022

Publicerad den 12 oktober 2022
Sopp på en bädd av mossa
Foto: adege, CC0-licens

Under oktober månad sätter vi igång med våra öppna workshoppar för både studenter och forskare. Som vanligt får ni i detta brev också information om nyinköpt litteratur under föregående månad, samt månadens e-resurs, som denna gång är Svensk filmdatabas.

For information in English, please contact us.

 

Innehållsförteckning

 1. LUBcat nerstängd för systemunderhåll 21/10
 2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 3. Öppna workshoppar för forskare: EndNote, Open Access-publicering och LUCRIS
 4. Nyförvärv september 2022
 5. Månadens e-resurs:  Svensk filmdatabas

_____________________________________

LUBcat nerstängd för systemunderhåll 21/10

På fredag 21/10 stängs bibliotekssystemet LUBcat ner för uppdatering och vi har därför begränsad service. Du kan lämna tillbaka dina böcker, men inte låna nya eller skaffa ett lånekonto. Vi har öppet som vanligt och du kan läsa böcker på plats, skriva ut och kopiera.

Vi beklagar olägenheten!

LUBcat down 21/10

Our library catalog LUBcat closes for a system upgrade on Friday the 21st of October. The HT Libraries will be open as usual, but we won't be able to offer full service. Books can be returned, but not be borrowed. You will not be able to register for a library account either. Of course you can read our books in house and copy and print as usual.

We apologise for any inconvenience this may cause!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Under oktober är det dags för terminens första två öppna workshoppar för uppsatsskrivande studenter. Tipsa gärna!

 • Strukturera din sökning
  • Tisdag 18 oktober 10:00–11:00, SOL:B210
 • Just google it – Google i sökprocessen
  • Fredag 28 oktober 13:15–14:00, Zoom

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2021

_____________________________________

Öppna workshoppar för forskare

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet. Ta med egen dator!

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericson@htbibl.lu.se

Torsdag 20 oktober 2022, 10:15–12:00, plats: LUX:C216

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericson@htbibl.lu.se senast tisdag 18/10.

- - - - - - - - - - - - - - 

Open Access-publicering

Ställ alla frågor du har om publicering med öppen tillgång! Vilka möjligheter finns det att publicera sig OA? Vad innebär LU:s OA-policy i praktiken? Hur väljer jag CC-licens? Varför kostar det att publicera sig OA? Finns det medel att söka? Vad menas med diamant-OA? Vilken version kan jag parallellpublicera?

Skicka gärna in frågor i förväg!

Måndag 24 oktober 2022, 14:00–15:00, SOL:B210

Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk [PDF, öppnas i nytt fönster]

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

- - - - - - - - - - - - - - 

Förbättra din profilsida i Forskningsportalen och LUCRIS

Under detta tillfälle går vi igenom några nyckelfunktioner i forskningsportalen, exempelvis Fingerprints och samarbetskartor. Vi visar även de inställningar som du själv kan göra i din personprofil genom att uppdatera information i LUCRIS, samt svarar på eventuella frågor. Välkommen!

Tisdag 8 november 2022, 10:1511:00, SOL:B210

Besök Lunds universitets forskningsportal

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

- - - - - - - - - - - - - - 

Open Workshops for Researchers

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving and structure references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. After the presentation there is time to ask questions and to start using the program. Please bring your own laptop!

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact: kristina.ericson@htbibl.lu.se.  

Thursday 20 October 2022, 10:15–12:00, place: LUX:C216

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to: kristina.ericson@htbibl.lu.se by Tuesday, October 18.

- - - - - - - - - - - - - - 

Open Access Publishing

Ask all your questions about open access publishing! What possibilities are there for open access publishing? What does the Lund University’s open access policy mean? How do I choose CC license? Why are there costs involved in open access publishing? Is funding available? What is Diamond OA? What version can I self-archive in LUCRIS?

You are welcome to submit your questions in advance!

Monday 24 October 2022, 14:00–15:00, SOL:B210

Lund University’s Open access policy for publications and artistic works [PDF, opens i new window]

Available for employees at the HT faculties. Advance registration is not necessary.

- - - - - - - - - - - - - - 

Improve Your Profile Page in the Lund University Research Portal and LUCRIS

In this session we will guide you through some key features of the Research Portal, e.g. research Fingerprints, researchers' collaboration maps and more. We will also show the settings you can make in your personal profile by updating information in LUCRIS, as well as answer any queries you might have. Welcome!

Tuesday 8 November 2022, 10:1511:00, SOL:B210

Visit the Lund University Research Portal

Available for employees at the HT faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv september 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | oktober 2022 – Svensk Filmdatabas.

I Svensk Filmdatabas (Svenska filminstitutet) finns information om samtliga svenska långfilmer från 1897 och framåt. I databasen finns också alla, kända, utländska långfilmer som visats på bio i Sverige registrerade. Dessutom ett stort antal svenska kortfilmer, tv-filmer, miniserier och mycket mer. En oersättlig källa för dig som ska skriva om svensk film!

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | October 2022 – Swedish Film Database

Swedish Film Database (Swedish Film Institute) to search for information about all Swedish feature films released at the cinema since 1897. There is also information about a lot of Swedish short films, documentaries and TV films, as well as foreign feature films that have been distributed in Swedish cinemas. The Swedish Film Database includes information you won’t find in other databases!

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.