Meddelanden från HT-biblioteken | oktober 2021

Publicerad den 15 oktober 2021
bild på röda höstlöv
Foto: Kjell Helmebo

I oktober månads nyhetsbrev informerar vi om våra workshops som vi håller för uppsatsskrivande studenter, och om en introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote (för anställda). Biblioteket vill också tipsa om att vi bjuder in till två tillfällen om nya Forskningsportalen, där du kan passa på att ställa frågor om någon av de nya funktionerna i portalen, med mera. Du hittar även vilka böcker biblioteket köpt in under september, samt information om Digitala forskarsalen, som är månadens e-resurs.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Utökade öppettider
  2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  3. EndNote-introduktion
  4. Drop-in tillfällen om nya Forskningsportalen
  5. Nyförvärv september 2021
  6. Månadens e-resurs: Digitala forskarsalen

_____________________________________

Utökade öppettider

Måndagen den 1 november återgår LUX- och SOL-biblioteket till att ha öppet 9–19 på vardagar!

HT-bibliotekens öppettider

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Under oktober sätter vi igång med denna termins öppna workshoppar för studenter. Tipsa gärna:

Strukturera din sökning

  • Tisdag 19 oktober 2021, 10:00–11:00

Just google it? - Google i sökprocessen

  • Torsdag 28 oktober 2021, 13:15–14:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2021

_____________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta kristina.ericsonhtbibl.luse eller per.carlehedenhtbibl.luse.

Torsdag 11 november, 13:1515:00, SOL:B210

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. There is time for questions after the presentation. If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact kristina.ericsonhtbibl.luse or per.carlehedenhtbibl.luse.

Thursday 11 November, 13:15–15:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Drop-in tillfällen om nya Forskningsportalen

Har du frågor om visningen eller någon av de nya funktionerna i den nya Forskningsportalen? Vi bjuder in till två drop-in zoom-tillfälle där vi visar de inställningar du som forskare själv kan göra i din profil, samt svarar på dina frågor. Välkommen!

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Drop-in Sessions on the New Research Portal

Do you have any queries about the new features in the new Research Portal? You are welcome to join our drop-in zoom sessions where we will show which settings you as a researcher can update on your profile page, and answer any questions you may have. Welcome!

The sessions is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv september 2021

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | oktober 2021 – Digitala forskarsalen

I Digitala forskarsalen (tidigare SVAR) hittar du Riksarkivets digitaliserade arkiv, register och databaser. Använd Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar i din uppsats, eller forskning. Eller varför inte passa på att släktforska! Förutom kyrkoarkiven och folkräkningen innehåller Digitala forskarsalen ett flertal digitala arkivsamlingar t. ex. kartor, militära rullor, bouppteckningar, sjömän, foton på frigivna straffarbetsfångar och mycket mer. 

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | October 2021 – Digital Research Room

In the Digital Research Room (formerly SVAR), you will find the National Archives' digital archives, indexes and databases. Use the National Archives' digitized archive documents in your essay, or research. Or why not take the opportunity to do genealogy! In addition to the church archives and the census of the population, the Digital Research Room contains a number of digital archive collections, e.g. maps, army rolls, estate discoveries, sailors, photos of released prisoners of war and much more.

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.