Meddelanden från HT-biblioteken | november 2022

Publicerad den 15 november 2022
Ensam vitsippa i skogen. Foto: Maria Eklind (CC BY-SA 2.0)
Foto: Maria Eklind (CC BY-SA 2.0)

I november månads nyhetsbrev informerar vi om öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter, om nyförvärven i oktober, en ny databas och månadens e-resurs: Brockhaus. Vi uppmärksammar också Vetenskapsrådets nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Vetenskapsrådets nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång
  2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  3. Nyförvärv oktober 2022
  4. Ny databas/tidskrift: Oxford Bibliographies Online – Philosophy
  5. Månadens e-resurs:  Brockhaus

_____________________________________

Vetenskapsrådets nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar – även monografier och antologikapitel – omfattas av det kravet.

Vill ni boka en workshop om detta kontakta forskningsstod@htbibl.lu.se.

Här kan du läsa Vetenskapsrådets nyhet.

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

I november ägnar vi oss åt frågor kring hur man refererar på rätt sätt. Under tiderna nedan kan studenterna komma förbi med sina frågor. Tipsa gärna!

  • Onsdag 23 november 2022, 10:00–12:00, SOL:B210

  • Torsdag 24 november 2022, 15:00–16:00, Zoom

  • Torsdag 1 december 2022, 13:00–15:00, Zoom

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar

_____________________________________

Nyförvärv månad år

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny databas/tidskrift: Oxford Bibliographies Online – Philosophy

HT-biblioteken har startat en prenumeration på Oxford Bibliographies Online – Philosophy. Oxford Bibliographies Online beskrivs som en blandning mellan en bibliografi och en encyklopedi: "Oxford Bibliographies in Philosophy is designed to provide authoritative guidance. In contrast to print bibliographies and electronic indexes that simply list citations, this innovative online reference tool will combine the best features of a high-level encyclopedia and the best features of a traditional bibliography put together in a style that responds to the way people do research online."

Tillgänglig via LUBsearch.

_____________________________________

Månadens e-resurs | november 2022 – Brockhaus

Brockhaus den tyska motsvarigheten till Sveriges Nationalencyklopedin. Uppslagsverket grundades av Friedrich Arnold Brockhaus i Amsterdam 1805 och har sedan under tvåhundra år varit det dominerande uppslagsverket i det tyskspråkiga området. 2002 började man publicera encyklopedin digitalt. I vår prenumeration ingår både encyklopedin och ungdomslexikonet. Du som vill få övergripande information om exempelvis händelser, fenomen och personligheter på tyska hittar den här.

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | November 2022 – Brockhaus

Brockhaus is the German equivalent of the Encyclopedia Britannica. The encyclopedia was founded in the year 1805 by Friedrich Arnold Brockhaus in Amsterdam and has after that been the dominant encyclopedia in German speaking countries. In 2002 a digital version of it was published. Our subscription contains, besides the encyclopedia itself, even a youth encyclopedia. You, who want to find general information about for instance events, phenomena and people in German, will find it here. 

You find our databases and electronic encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.