Meddelanden från HT-biblioteken | november 2020

Publicerad den 15 november 2020
Närbild på blöt gren i november

I årets nästsista nyhetsbrev berättar vi om låneregler och förseningsavgifter som återgår till det vanliga i februari. Vi tipsar om workshoppar för både studenter och forskare, om våra nyinköpta böcker under oktober månad och naturligtvis månadens e-resurs.

Innehållsförteckning

 1. Våra öppettider
 2. Förseningsavgifter
 3. Öppna verkstäder för HT-studenter
 4. Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt
 5. Nyförvärv oktober 2020
 6. Nya tidskrifter på SOL-biblioteket
 7. Månadens e-resurs: Very Short Introductions Online (Arts and Humanities)

_____________________________________

Våra öppettider

På grund av Coronasituationens utveckling i Skåne har vi åter begränsat våra öppettider. Vi anpassar oss löpande efter rådande omständigheter. Du kan hålla dig uppdaterad på vår webb eller vår Facebooksida.

_____________________________________

Förseningsavgifter

Biblioteken vid Lunds universitet återgår till normala lånerutiner den 1 februari 2021. Som en av Corona-anpassningarna stängdes uppräkningen av förseningsavgifter av den 19 mars 2020 för lånat material som återlämnas försent. Detta gjordes för att undvika att smittbärare eller sjuka i karantän skulle behöva komma till biblioteket för att återlämna böcker. Från och med 1 februari kommer förseningsavgifter åter att genereras på avgiftsbelagt material som återlämnas försent. Vi kommer också att återgå till fem omlån på kursböckerna som tillfälligt under perioden haft elva.

_____________________________________

Overdue fees

The libraries at Lund University will go back to normal lending routines as of 1 February 2021. As one of the coronavirus adjustments, overdue fines on all late returns were cancelled on 19 March 2020. This was done to avoid that disease carriers or those in quarantine would need to come to the libraries for the returning of books. However, starting on 1 February 2021 overdue fines will again be generated for chargeable material that is returned too late. We will also be going back to the routine that course book loans are renewable five times, instead of eleven times as has been an interim measure during this period.

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Två öppna workshoppar har vi kvar före 2020 tar slut – i slutet av november och början av december svarar vi på studenters frågor om referenser. I januari finns vi på plats för att svarar på frågor kring uppladdningen av uppsatser i LUP Student Papers. Precis som förra terminen håller vi alla våra öppna tillfällen i Zoom. Tipsa gärna dina uppsatsskrivande studenter!

Referera rätt

 • Tisdag 24 november 2020, 10:00–12:00
 • Torsdag 3 december 2020, 13:00–15:00

Publicera din uppsats i LUP Student Papers

 • Tisdag 12 januari 2021, 10:00–12:00
 • Onsdag 13 januari, 13:00-15:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Mer info: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2020 

_____________________________________

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Torsdag 3 december, 10:15–12:00, via Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem.

Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 27 november. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

_____________________________________

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Thursday 3 December, 10:15–12:00, via Zoom

Are you in the process of writing your research application? Do have any questions on how to prepare your data management plan? A data management plan (DMP) helps you manage your data, in terms of collection, organisation, storage and preservation.

Taking the time to write a good DMP gives you an opportunity to think through how to organise your data and what this means in terms of time and costs. In this session, we will give an introduction to what is usually included in a DMP and go through some handy tools and links to useful resources. We will also take a look at Lund University's system for data management plans, DMPRoadmap.

More on Data Management Plans and a checklist can be found on our web pages on research data management. You are welcome to send us your questions in advance, or bring them to discuss in the group.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 27 november. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

_____________________________________

Nyförvärv oktober 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Nya tidskrifter på SOL-biblioteket

Vi har nu fått de första numren av tre tidskriftsprenumerationer vi har startat på SOL-biblioteket, alla tre är placerade i entréhyllan på första våningen.

Populär Poesi

Populär poesi är en tidskrift som ges ut av föreningen med samma namn. Tidskriften innehåller poesi, essäer och kritik. Den finns at hitta på entréhyllan på SOL-biblioteket.

Populär Poesis hemsida

FLM : en kulturtidskrift om film

FLM är en svensk filmtidskrift som innehåller essäer och reportage från den internationella filmvärlden. Den kommer i tryck fyra gånger om året och kan hittas på entréhyllan på SOL-biblioteket.

FML:s hemsida

Deutsch Perfekt

Deutsch perfekt är en tidskrift som riktar sig till dig som vill lära dig tyska med texter kring aktuella teman på tre olika språknivåer, med ordlistor.

Das Magazin liefert Deutschlernern informative Texte zu aktuellen Themen über das Leben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In jedem Heft von Deutsch perfekt finden Sie Erklärungen für rund 750 Wörter, Ausdrücke und Redewendungen. Die Wörter werden in einfachem Deutsch beschrieben, die Erklärungen sind dem Sprachniveau des Textes angepasst.

Deutsch Perfekts hemsida

_____________________________________

Månadens e-resurs november 2020 – Very Short Introductions Online (Arts and Humanities)

Som forskare, lärare eller student har du via Very Short Introductions Online (Arts and Humanities) möjlighet att på kort tid sätta dig in i nya ämnen genom det stora utbudet av korta introduktioner skrivna av författare som är experter i ämnet. Onlineresursen uppdateras regelbundet med nya och/eller uppdaterade titlar.

För tillfället finns 350 Very Short Introductions i ämnen som arkeologi, arkitektur, konst, egyptologi, historia, lingvistik, litteratur, musik, filosofi, religion, med titlar som:

 • The Russian Revolution
 • Ethnomusicology
 • Documentary Film
 • Wittgenstein
 • The Apocryphal Gospels
 • Modern Drama

Titlarna hittas via LUBcat och LUBsearch. Sök på ”very short introduction”.

_____________________________________

E-resource of the month – November 2020 – Very Short Introductions Online (Arts and Humanities)

For researchers, teachers, or students, Very Short Introductions Online (Arts and Humanities) is a perfect way to get ahead in a new subject quickly. This series offers concise introductions to a diverse range of subject areas, written by authors who are experts in their field.

At the moment, there are more than 300 Very Short Introductions online on subjects ranging from Plato to Barthes, Ancient Warfare to Islamic History.

You can find all titles via LUBcat and LUBsearch. Search for ”very short introduction”.

_____________________________________