Meddelanden från HT-biblioteken - november 2019

Publicerad den 15 november 2019

I den här månadens nyhetsbrev tipsar vi om seminarier till både er och era studenter, samt ett nyinköpt referensverk. Som vanligt hittar ni även våra nyförvärv och månadens e-resurs i brevet.

Innehållsförteckning

 1. Öppet seminarium för HT-studenter: Referera rätt
 2. How to Create a Data Management Plan for your Research Project
 3. Öppen LUCRIS-verkstad
 4. Nytt referensverk: The international Encyclopedia of Anthropology
 5. Nyförvärv oktober 2019
 6. Månadens e-resurs
_____________________________________

Öppet seminarium för studenter: Referera rätt

Den 28 november är det dags för den här terminens andra öppna seminarium för studenter – tipsa gärna! Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift och är osäker på hur du ska citera det där kapitlet eller den där YouTube-videon, eller undrar du hur din litteraturlista bör se ut? Har du funderingar kring vad som egentligen är plagiat och hur man undviker att plagiera av misstag? Kom och besök vår öppna referenshanteringsverkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att referera rätt. Kom och gå när du vill under tiderna nedan!
 • Torsdag 28 november 2019, 13:00-15:00, SOL-bibliotekets datorsal B210
 • Tisdag 10 december 2019, 10:00-12:00, SOL-bibliotekets datorsal B210
Mer info om seminarieprogrammet: <link internal-link internal link in current>www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2019/ _____________________________________

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:
 • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
 • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
 • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?
Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör. Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om <link internal-link internal link in current>forskningsdatahantering.
 • Torsdag 5 december kl. 10.15-12.00 (LUX:A233)
För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till <link mail forskningsstöd>forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 2 december. Hör gärna av dig med frågor i förväg! _____________________________________

Öppen LUCRIS-verkstad

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.
 • Tisdag 14 januari kl. 09.00-11.00 (SOL:B210)
 • Torsdag 23 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
 • Onsdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210)
_____________________________________

Nytt referensverk: The international Encyclopedia of Anthropology

HT-biblioteken har, tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, köpt referensverket <link http: ludwig.lub.lu.se external-link-new-window>The International Encyclopedia of Anthropology. “The International Encyclopedia of Anthropology is the most complete reference resource for the field of anthropology and interrelated areas, providing an authoritative and expert overview of the concepts, research, and techniques that together define the discipline. Under the guidance of Editor-in-Chief Hilary Callan - former director of the Royal Anthropological Institute (2000-2010) - and fourteen internationally-respected voices acting as Associate Editors, the Encyclopedia features contributions from a team of over 800 international scholars making this a work of unparalleled depth and breadth of knowledge. Over 1,000 entries, ranging from concise summaries to longer writings, present the reader with in-depth discussions of hundreds of key topics, including: ecology, human evolution, gender, health, language and education, kinship, politics, and power, as well as biographical entries of many of the world’s most influential founding anthropologists. Organized alphabetically and written for both the specialist and the general reader, the Encyclopedia is a landmark reference resource for students and scholars engaged within the broad and dynamic field of anthropology, and those studying and working within the related disciplines of psychology, medicine, religious studies, and sociology.” _____________________________________

Nyförvärv oktober 2019

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under • <link http: libris.kb.se external-link-new-window>Oktober 2019 Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Månadens e-resurs oktober 2019 – UR Access

UR Access är en del av svensk public service och tillhandahålls av Utbildningsradion. UR Access består av ett antal mediecentraler av vilka Filmoteket, Folkbildningsnätet och NE Skola ingår. UR Access Högskolor och universitet består av cirka 19000 program, som är fritt tillgängliga för dig som tillhör ett lärosäte. För dig som är verksam inom språk eller annat ämne inom humaniora är UR Access en ovärderlig databas. Du kan ta del av utbildningsmaterial, intervjuer, språkkurser, kulturmöten och samhällsdebatt med mera, eller varför inte slå följe med filosoferna Simone Weil och Søren Kierkegaard i programmet Bildningsbyrån. Har du exempelvis glömt lyssna på Jiddischseminariet 2017 eller missade du kanske att se delar ur programmet Rena rama arabiskan som sändes 2011? Det är inte försent! Du finner dem och många andra program via LUBsearch, <link http: emedia.lub.lu.se db info external-link-new-window>Databaser A-Z – UR Access.  _____________________________________

E-resource of the month, October 2019 – UR Access

UR Access is part of Swedish public service and is provided by the Utbildningsradion. UR Access consists of a number of media centers, which include Filmoteket, Folkbildningsnätet and NE School. UR Access Colleges and Universities consists of approximately 19000 programs, which are freely available to you who studying or working at Lund University. For those of you who work in the fields of languages or other subjects in the humanities, UR Access is an invaluable database. You can take part in educational materials, interviews, language courses, cultural meetings and social debates and more, or why not follow the philosophers Simone Weil and Søren Kierkegaard in the programme Bildningsbyrån. Have you forgotten to listen to the Yiddish Seminar 2017 or did you miss seeing parts of the program Rena rama arabiskan which was broadcast in 2011? Be calm, It is not late! You can find them and many other programs via <link http: emedia.lub.lu.se db info external-link-new-window>LUBsearch, Databases A-Z – UR Access. _____________________________________