Meddelanden från HT-biblioteken | mars 2022

Publicerad den 15 mars 2022
lila krokusar
Foto: Theo Crazzolara

Här kommer vårens första Meddelanden från HT-biblioteken. En efterlängtad nyhet nu i mars: Den 12/3 kommer vi börja ha öppet på SOL-och LUX-biblioteken på lördagarna igen! Nytt är också att vi har terminens första öppna workshop för uppsatsskrivande studenter den 23/3. Som vanligt informerar vi om förra månadens inköpta böcker och presenterar månadens e-resurs och en ny databas. Vi påminner också om vår EndNote-introduktion 22/3.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Lördagsöppet
  2. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  3. EndNote-introduktion
  4. Nyförvärv februari 2022
  5. Ny databas: Oxford Bibliographies Online: Classics
  6. Månadens e-resurs: Area Studies : India 

_____________________________________

Lördagsöppet

Från och med 12/3 är det åter öppet på lördagarna på LUX- och SOL-biblioteket. Vi har under våren öppet 11–16. Våra öppettider hittar du på vår webb.

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Nu i mars är det dags för terminens första öppna workshop för uppsatsskrivande studenter. Den ger studenterna redskap och exempel för att jobba mer strukturerat med informationssökning. Deltagarna får lära sig hur de kan planera och dokumentera sina sökningar, samt spara sina sökresultat på ett översiktligt sätt, vilket hjälper dem att få fler relevanta resultat och gå metodiskt tillväga, vilket förbättrar informationssökningen. Tipsa gärna!

Strukturera din sökning | onsdag 23 mars 2022, 13:00–14:00 | Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2022

_____________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericson@htbibl.lu.se. 

Tisdag 22 mars 2022, 10:15–12:00, SOL:B210 

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericson@htbibl.lu.se senast måndag 21/3.

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving and structure references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. After the presentation there is time to ask questions and to start using the program.

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact: kristina.ericson@htbibl.lu.se.  

Tuesday 22 March 2022, 10:15–12:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to: kristina.ericson@htbibl.lu.se by Monday 21/3.

_____________________________________

Nyförvärv februari 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Ny databas: Oxford Bibliographies Online: Classics

HT-biblioteken har startat en prenumeration på Oxford Bibliographies Online - Classics. Oxford Bibliographies Online är en blandning mellan en bibliografi och en encyklopedi. Förlagets beskrivning: "Combining the best features of an annotated bibliography and a high-level encyclopedia, this cutting-edge resource guides researchers to the best available scholarship. Oxford Bibliographies in Classics provides students and scholars with a reliable and authoritative solution to the problem of information overload in all media."

Tillgänglig via LUBsearch.

New Database: Oxford Bibliographies Online: Classics

The HT Libraries have started a subscription on Oxford bibliographies Online - Classics. "Combining the best features of an annotated bibliography and a high-level encyclopedia, this cutting-edge resource guides researchers to the best available scholarship. Oxford Bibliographies in Classics provides students and scholars with a reliable and authoritative solution to the problem of information overload in all media."

Available via LUBsearch.

_____________________________________

Månadens e-resurs | mars 2022 – Area Studies : India 

Area Studies : India är en databas över primärkällor i studiet av Brittiska Indien. Den innehåller material rörande historia, kultur och litteratur på den indiska subkontinenten mellan 1712 och 1942, t ex sällsynta böcker, reseskildringar, nyhetsrapporter, brev och dagböcker samt officiella dokument.

Denna databas kan användas av dig som är forskare eller uppsatsskrivande student– eller för dig som bara är intresserad av att läsa mer om en spännande tid!

Du hittar våra databaser i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | March 2022 – Area Studies : India 

Area Studies : India is a primary source database for the study of the British Indian Empire. The database includes material concerning history, culture and literature on the Indian subcontinent between 1712 and 1942, such as rare books, travel writing, newspaper reports, correspondence and diaries, and official documents.

This database may be of interest to you if you’re a researcher or a student writing a paper – or if you’re just interested of learning more about an exciting period of time!

You find our databases in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.

 

Utskick