Meddelanden från HT-biblioteken | mars 2021

Publicerad den 15 mars 2021
krokusar

I denna månads nyhetsbrev får du som vanligt vår aktuella nyförvärvslista. Vi har under en tid haft problem med att få e-böckerna synas i den ordentligt, det är nu avhjälpt. Vi tipsar också om svenska.se, som är månadens e-resurs och om en workshop för uppsatsskrivande studenter om hur man kan strukturera sin litteratursökning. Och så vill vi ha tips av dig: Har din eller din kollegas bok nyligen fått pris? Då vill vi gärna veta och sätta den på en synlig plats i biblioteket.

Innehållsförteckning

  1. Skyltning med prisade böcker
  2. Öppna verkstäder för HT-studenter – strukturera sin sökning
  3. Nyförvärv februari 2021
  4. Månadens e-resurs: Svenska.se

_____________________________________

Skyltning med prisade böcker

Just nu skyltar vi med HT-avhandlingarna som har fått pris av Kungl. Vitterhetsakademin i år. Hör gärna av er med tips om andra prisade böcker för framtida skyltning!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Denna månad är det dags för vår första workshop för uppsatsskrivande studenter! Den handlar om att ge studenterna redskap för att strukturera sina sökningar och därmed förbättra kvaliteten på sökträffarna och översikten över sökprocessen. Tipsa gärna!

  • Strukturera din sökning
    • Onsdag 24 mars 13:00–15:00

Alla verkstäder äger rum i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2021

_____________________________________

Nyförvärv februari 2021

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs mars 2021 – Svenska.se

”Hmm – hur många l är det nu i parallell?” Har du också några ord som du tycker är svårstavade och som du måste slå upp hela tiden? Eller vill du fördjupa dig i ordens ursprung och betydelse? Då är Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se, platsen för dig. Där kan du slå i de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB samtidigt. Svenska.se är inte bara tre ordböcker. Det är en stor samlingsplats för svenska språket, där du också hittar Svenska Akademiens grammatik samt äldre upplagor av SAOL i databasen SAOLhist. Svenska.se – lätt att komma ihåg och helt avgiftsfritt på nätet!

_____________________________________

E-resource of the Month – March 2021 – Svenska.se

Which is the best resource to use when you need to look up the spelling of Swedish words? Or when you are interested in the meaning and origin of Swedish words? The answer is the Swedish Academy´s portal svenska.se, where you can use the three Swedish dictionaries Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) and Svenska Akademiens ordbok (SAOB) simultaneously. Svenska.se – easy to remember and free of charge online!

_____________________________________

Meddelanden från HT-biblioteken | mars 2021