Meddelanden från HT-biblioteken | maj 2020

Publicerad den 15 maj 2020

I detta nyhetsbrev hittar ni tips om öppna verkstäder för studenter, e-resurser som är tillfälligt öppna – eller alltid, som plattformen OJLU, samt som vanligt förra månadens nyinköpta böcker och månadens e-resurs.

Innehållsförteckning

  1. Öppna verkstäder för HT-studenter: Om upphovsrätt och Publicera din uppsats i LUP Student Papers
  2. Tillfällig öppen tillgång till e-resurser
  3. Open Journals vid Lunds universitet (OJLU)
  4. Nyförvärv april 2020
  5. Månadens e-resurs

_____________________________________

Öppna verkstäder för uppsatsskrivande studenter

Om du har studenter som behöver hjälp med att ladda upp sin uppsats i LUP Student Papers, tipsa dem gärna om våra drop-in-workshops!

  • Drop-in-workshop om upphovsrätt – Torsdag, 14 maj 2020, 10–12
  • Publicera din uppsats i LUP Student Papers – Onsdag 20 maj 2020, 13:00–15:00
  • Publicera din uppsats i LUP Student Papers – Tisdag 26 maj 2020, 10:00–12:00

Alla workshoppar äger rum i Zoom:

<link http:>

lu-se.zoom.us/j/6577531401. Mer info:

<link https:>

www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-vt-2020/   Vi fortsätter naturligtvis också med

<link internal-link>

boka bibliotekarie, även det digitalt. _____________________________________

Tillfällig öppen tillgång till e-resurser

För att möta svårigheterna under coronakrisen öppnas fler och fler resurser upp för att stötta forskning och tillgång till material på distans. Titta gärna i listan över tillfälligt öppnade resurser:

<link http:>

libguides.lub.lu.se/c.php   Den senaste tiden har bland annat dessa resurser öppnats upp:

Gale Primary Sources

Gale has opened the access to

<link https:>

Gale Primary Sources to support the challenges during the COVID-19. Access will be open until the 31st of July.

Svensk mediedatabas (SMDB)

Radio- och tv-material tillgängligt för forskning och undervisning på distans under coronakrisen (fram till 30 augusti).

<link https:>

Svensk mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingarna. _____________________________________

Open Journals vid Lunds universitet (OJLU)

Open Journals vid Lunds universitet (OJLU) är en plattform för vetenskapliga open access-tidskrifter publicerade vid Lunds universitet. Många av tidskrifterna är inom ämnena humaniora och teologi och de ges ut av våra egna forskare och studenter. Du kan se vilka tidskrifter som finns och läsa dem här:

<link https:>

journals.lub.lu.se. _____________________________________

Nyförvärv april 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

<link http:>
  • April 2020

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Månadens e-resurs maj 2020 – ERIC

ERIC är en databas som är en central källa inom forskningsområdena pedagogik och utbildningsvetenskap. Genom ERIC så når du som student och forskare vid Lunds universitet 1.3000.000 poster och över 300.000 dokument. Som student är ERIC oumbärlig när du skriver uppsats inom exempelvis lärarprogrammet. Du hittar våra databaser

<link http:>

Databases A-Z i LUBsearch. _____________________________________

E-resource of the month – May 2020 – ERIC

ERIC is a database and as such a central resource within the realm of pedagogics and teaching. You get access to over 1.300.000 posts and 300.000 documents. As a student ERIC is indispensable when writing papers within the Subject Teacher Programme. You find our databases in

<link http:>

Databases A-Z in LUBsearch. _____________________________________