Meddelanden från HT-biblioteken | januari 2023

Publicerad den 15 januari 2023
Detaljbild på iskristaller. Foto: Anja Hoppe.
Foto: Anja Hoppe.

Vi hoppas att ni hade en riktigt skön ledighet! Här kommer detta års första nyhetsbrev från oss och det innehåller det vanliga: Info om öppettider, nyförvärv, månadens e-resurs och workshoppar för studenter. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

 1. Justerade öppettider
 2. Arbete pågår i SOL-bibliotekets referensavdelning
 3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
 4. Nyförvärv december 2022
 5. Månadens e-resurs: Svenska dagstidningar

_____________________________________

Justerade öppettider

Vi har fått justera våra öppettider. Ni hittar dem som vanligt på vår webb.

_____________________________________

Arbete pågår i SOL-bibliotekets referensavdelning

Arbete pågår! Nu byter vi uppställningssystem på den sista avdelningen på SOL-biblioteket som inte står enligt Dewey Decimal Classification ännu, nämligen referensavdelningen på bottenvåningen. Medan arbetet pågår kommer ni att hitta uppslagsverken på två olika platser i hyllan – de ogenomgångna står kvar på sina platser, medan ni hittar de redan genomgångna alldeles i början av hyllan, mittemot kursböckerna och intill läromedlen. Vi beräknar vara klara till sommaren. Ursäkta röran!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Höstterminens sista två workshoppar om att publicera sin uppsats i LUP Student Papers har precis ägt rum, men programmet för vårterminen är redan satt. Precis som förra terminen genomför vi våra workshoppar antingen digitalt eller i datorsalen B210 inne i SOL-biblioteket. Som vanligt: tipsa gärna era studenter!

Strukturera din sökning

 • Onsdag 22 mars 2023, 10:00–11:00, plats meddelas inom kort.

Just google it? - Google i sökprocessen 

 • Måndag 17 april 2023,  10:15–11:00, Zoom

Referera rätt (drop-in) 

 • Torsdag 20 april 2023, 15:00–16:00, Zoom
 • Tisdag 25 april 2023, 13:00–15:00, Zoom
 • Torsdag 27 april 2023, 10:00–12:00, SOL:B210

Publicera din uppsats i LUP Student Papers (drop-in) 

 • Mondag 22 maj 2023 10:00–12:00, Zoom
 • Onsdag 25 maj 2023 13:00–15:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om våra kommande workshoppar

_____________________________________

Nyförvärv december 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | januari 2023 – Svenska dagstidningar

Kungliga biblioteket har digitaliserat över 400 svenska dagstidningar och gör dem tillgängliga via databasen Svenska dagstidningar. Här hittar du över 34 miljoner digitaliserade sidor från 1600-talet och fram till idag. För att komma åt tidningarna i fulltext finns datorer i källaren på LUX-biblioteket och i UB:s mikrofilmsläsesal. Mer information hittar du här:

E-resource of the Month | January 2023 – Svenska dagstidningar

The National Library of Sweden has digitized over 400 Swedish newspapers, which may be accessed through the database Svenska dagstidningar (Swedish newspapers). Here you can find over 34 million digitized pages from the 17th century until today. To get access to the newspapers in full text there are special computers in the LUX Library basement and in the University Library’s Microfilm
Reading Room here in Lund. For more information see: