Meddelanden från HT-biblioteken | januari 2020

Publicerad den 15 januari 2020

God fortsättning vill vi säga med årets första nyhetsbrev! Brevet innehåller de vanliga punkterna som nyförvärv, månadens e-resurs och öppna workshoppar till studenter och forskare, men vi vill även informera om att LUBcat kommer att stängas ner för uppgradering den 15 januari, samt att vi har ingått nya avtal med SAGE Premier och Wiley.

Innehållsförteckning

 1. LUBcat-uppgradering
 2. Nya avtal med SAGE Premier och Wiley
 3. Öppna seminarier för HT-studenter: Publicera din uppsats i LUP Student Papers
 4. Deadline för forskningsredovisning
 5. Nyförvärv december 2019 och året 2019
 6. Ny tidskrift: Nordic Journal of Arts, Culture and Health
 7. Månadens e-resurs
_____________________________________

LUBcat-uppgradering

Den 15/1 stängs biblioteks-systemet LUBcat ner för uppdatering och vi har därför begränsad service. Du kan lämna tillbaka dina böcker, men inte låna nya eller skaffa ett lånekonto. Vi har öppet som vanligt och du kan läsa böcker på plats, skriva ut och kopiera.

LUBcat update

The 15th of January our library system LUBcat will be closed down for updates. This means that our services will be limited. You will be able to return your books, but you won't be able to borrow new ones or register a library account. The HT libraries will be open as usual and you will be able to read our books in the libraries, you can print, scan and copy. _____________________________________

Nytt avtal med SAGE Premier

Vi har ett nytt avtal med SAGE Premier, efter att LU:s samtliga fakultetsbibliotek tackat ja till avtalsförslaget. I det nya avtalet ingår både läs- och publiceringsrättigheter. Det innebär läsrättigheter till tidskrifter som ingår i paketet SAGE Premier och för LU-forskare även obegränsad rätt till publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifterna, samt 20% rabatt på publiceringsavgiften i SAGEs rena OA- tidskrifter som ingår i avtalet. Avtalet tillåter obegränsad publicering i hybridtidskrifterna med ett undantag på 12 tidskrifter: uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-choice-journal-and-pricing-exceptions Mer information om avtalet finns här: https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal/sageOm du har frågor kring avtalet och vilka tidskrifter som omfattas, kontakta forskningsstodhtbibl.luse.

Nytt avtal med Wiley

Ett nytt avtal med Wiley är på plats för 2020-2022, då LU:s samtliga fakultetsbibliotek tackat ja till avtalsförslaget. Både läs- och publiceringsrättigheter ingår i det nya avtalet, vilket medför kostnadsfri open access-publicering i förlagets hybrid- och open access-tidskrifter. Avtalet innebär en successiv sänkning av kostnaden för läsning av Wileys tidskrifter och att motsvarande summa istället går till potten för publiceringsavgifter. Då avtalet är nationellt finns en begränsning på totala antalet publiceringar för samtliga deltagare i avtalet. Avtalet gäller artiklar som är accepterade från 1 januari 2020. Mer information om avtalet finns här: https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal/wileyOm du har frågor kring avtalet och vilka tidskrifter som omfattas, kontakta forskningsstodhtbibl.luse. _____________________________________

Öppna labbar för uppsatsskrivande studenter

Om du har studenter som behöver hjälp med att ladda upp sin uppsats i LUP Student Papers, tipsa dem gärna om våra drop-in-workshops!
 • Publicera din uppsats i LUP Student Papers – Torsdag 9 januari 2020, 13:00-15:00
 • Publicera din uppsats i LUP Student Papers – Torsdag 16 januari 2020, 10:00-12:00
Alla labbar äger rum i SOL-bibliotekets datorsal B210. Mer info: https://www.htbibl.lu.se/student/oppna-workshops-for-ht-studenter/program-ht-2019/ _____________________________________

Deadline för forskningsredovisning

För dig som forskningsverksam medarbetare vid HT-fakulteterna är den 31 januari deadline för redovisning av 2019 års forskningsverksamhet, i enlighet med beslut av Forskningsnämnden. För mer information om vad som ska registreras se riktlinjerna för registrering i LUCRIS. All redovisning sker genom forskningsinformationssystemet LUCRIS. Vi utgör fakulteternas supportorganisation för systemet och granskar alla registreringar av research output. Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.
 • Onsdag 15 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
 • Torsdag 23 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
 • Onsdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210)
För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal, SOL:B210, på andra våningen! Ingen föranmälan krävs. Mer info: https://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/program-ht-2019/ Det går också bra att mejla frågor till oss på forskningsstodhtbibl.luse. _____________________________________

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden. _____________________________________

Ny tidskrift: Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Nordic journal of Arts Culture and Health är en nylanserad öppet tillgänglig tidskrift som publicerar artiklar inom det tvärvetenskapliga fältet kring konst-, kultur- och hälsovetenskap: Nordic Journal of Arts, Culture and Health er et åpent tilgjengelig (open access) tidsskrift etablert i 2019. Det er en arena for publisering og debatt i det tverrfaglige fagfeltet for kunst og kultur innen fysisk og psykisk helse, sosial inkludering og helse- og omsorgsarbeid. Tidsskriftets formål er å bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer fra kunst-, kultur- og helsefeltet. Tidsskriftet praktiserer en vid definisjon av begrepet «helse», noe som inkluderer fysisk, psykisk, kulturell, eksistensiell, emosjonell, åndelig, arbeidslivsrelatert, sosial og samfunnsorientert helse. _____________________________________

Månadens e-resurs januari 2020 – Retriever Research

Retriever Research, även kallat Mediearkivet, är ett nyhetsarkiv där du kan hitta artiklar från t.ex. dagstidningar, kvällspress och branschtidningar. Du kan även söka bland radio- och TV-klipp. Lunds universitet har tillgång till svenska och danska Mediearkivet, vilka också täcker en hel del källor från övriga Norden. Du kan läsa såväl Dagens Nyheter, Aftonbladet, Lofot-posten, och Jyllands-posten, som Populär Arkeologi, Vego, Svensk damtidning och Alt om historie här.

Databasägaren om databasen:

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv som samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv – hela vägen tillbaka till 1980-talet. Utöver redaktionella artiklar hittar du relevant innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner. Du hittar våra databaser Databases A-Z i LUBsearch. _____________________________________

E-resource of the month – January 2020 – Retriever Research

Retriever Research, also called The Media Archive, is a news archive where you find articles from newspapers and magazines, as well as radio and TV clips. Lund University has access to the Swedish and the Danish Media Archive, which also include sources from the other Nordic countries. You find our databases in Databases A-Z in LUBsearch. _____________________________________