Meddelanden från HT-biblioteken | februari 2023

Publicerad den 15 februari 2023
Snö och löv i skogen

Februari månads nyhetsbrev innehåller information om workshops, inköpta böcker, och månadens e-resurs. For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Förbättra din profilsida i Forskningsportalen och LUCRIS
  2. EndNote-introduktion
  3. Nyförvärv januari 2023
  4. E-böcker från Cambridge University Press
  5. Månadens e-resurs: AsiaPortal

_____________________________________

Förbättra din profilsida i Forskningsportalen och LUCRIS

Under detta tillfälle går vi igenom några nyckelfunktioner i forskningsportalen, exempelvis Fingerprints och samarbetskartor. Vi visar även de inställningar som du själv kan göra i din personprofil genom att uppdatera information i LUCRIS, samt svarar på eventuella frågor. Välkommen!

Tisdag 7 mars 2023, 10:15–11:00, SOL:B210

Besök Lunds universitets forskningsportal

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Improve Your Profile Page in the Lund University Research Portal and LUCRIS

In this session we will guide you through some key features of the Research Portal, e.g. research Fingerprints, researchers' collaboration maps and more. We will also show the settings you can make in your personal profile by updating information in LUCRIS, as well as answer any queries you might have. Welcome!

Tuesday 7 March 2023, 10:1511:00, SOL:B210

Visit the Lund University Research Portal

Available for employees at the HT faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet. Ta med egen dator!

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericson@htbibl.lu.se

Tisdag 21 mars 2023, 10:15–12:00, plats: LUX:C216

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericson@htbibl.lu.se senast fredag 17/3.

EndNote Introduction

EndNote is a reference management program used for saving and structure references, creating bibliographies and keeping track of full texts. We offer an introduction to EndNote, for both beginners and those in need of a refresher. After the presentation there is time to ask questions and to start using the program. Please bring your own laptop!

If you are currently using the program and have questions regarding advanced functions, you are welcome to contact: kristina.ericson@htbibl.lu.se.  

Tuesday 21 March 2023, 10:15–12:00, place: LUX:C216

The session is available for employees at the HT Faculties. Please register your interest to: kristina.ericson@htbibl.lu.se by Friday 17 March.

_____________________________________

Nyförvärv januari 2023

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

E-böcker från Cambridge University Press

Lunds universitet har till och med december år 2025 tillgång till i stort sett alla e-böcker utgivna av Cambridge University Press.

 Hitta böckerna på Cambridge University Press sida 

_____________________________________

Månadens e-resurs | februari 2023 – AsiaPortal

För dig som studerar, forskar om eller har ett intresse för Asien är AsiaPortal en ovärderlig informationsresurs. Det är en nordisk informationsportal som samlar akademisk information om Asien, huvudsakligen med fokus på samhällsvetenskap och humaniora. Här går det exempelvis att hitta kinesiska akademiska tidskrifter, arkiv med japanska dagstidningar och e-böcker om Sydöstasien.

Databasägarens beskrivning:

The AsiaPortal was established in 2006 by the Library and Information Center of NIAS – Nordic Institute of Asian Studies (NIAS LINC) as a common Nordic resource for academic information on Asia and as a platform for information sharing within the Nordic Asian studies community. The content on the portal is provided by NIAS Library, the Nordic NIAS Council (NNC) member institutions and Nordic research networks focusing on Asia and other interested parties.

The AsiaPortal functions both as a common access to information resources on Asia for the Nordic Asian studies community and as a platform for news and information about Nordic research and, foremost academic, activities on Asia in the Nordic region. The two main sections on the portal, E-resources and Nordic Perspectives, reflects these two functions of the portal.

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | February 2023 – AsiaPortal

For anyone with an interest in Asia, the AsiaPortal is an invaluable information resource. It is a Nordic information portal that gathers academic information about Asia, primarily from the Social Sciences and Humanities. Here you can find, for example, Chinese academic journals, archives of Japanese newspapers and e-books about South-East Asia.

The database owners own words:

The AsiaPortal was established in 2006 by the Library and Information Center of NIAS – Nordic Institute of Asian Studies (NIAS LINC) as a common Nordic resource for academic information on Asia and as a platform for information sharing within the Nordic Asian studies community. The content on the portal is provided by NIAS Library, the Nordic NIAS Council (NNC) member institutions and Nordic research networks focusing on Asia and other interested parties.

The AsiaPortal functions both as a common access to information resources on Asia for the Nordic Asian studies community and as a platform for news and information about Nordic research and, foremost academic, activities on Asia in the Nordic region. The two main sections on the portal, E-resources and Nordic Perspectives, reflects these two functions of the portal.

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.