Meddelanden från HT-biblioteken | februari 2021

Publicerad den 15 februari 2021

I februari månads nyhetsbrev informerar vi om fortsatt begränsade öppettider på HT-biblioteken och att återinförandet av förseningsavgifter är uppskjutet. Se även information om den nya söktjänsten för OA-avtal och rabatter. Som vanligt innehåller nyhetsbrevet även länk till böcker inköpta under föregående månad, och du hittar även länk till material inköpt under år 2020. Vi informerar också om bibliotekets nya databas Frantext, samt om en nyinköpt e-bokskollektion och månadens e-resurs OJLU.

For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Öppettider på våra bibliotek

  2. Återinförande av förseningsavgifter

  3. Ny söktjänst för open access-avtal och rabatter | Find open access agreements and discounts with new search service

  4. Nyförvärv januari 2021

  5. Ny databas: Frantext

  6. Ny kollektion i databasen Very Short Introductions

  7. Månadens e-resurs: OJLU

__________________________

Öppettider på våra bibliotek

På grund av de fortsatta Corona-restriktionerna har vi kvar våra begränsade öppettider tills vidare. Du hittar våra öppettider här: https://www.htbibl.lu.se/kontakt/oppettider/

__________________________

Återinförande av förseningsavgifter

Återinförandet av förseningsavgifter på kursböcker har skjutits fram på obestämd tid på grund av Coronarestriktionerna och den fortsatt höga smittspridningen. Inga förseningsavgifter från den första februari alltså. Även det utökade antalet omlån på kursböcker kommer att vara kvar ett tag till.

__________________________

Ny söktjänst för open access-avtal och rabatter

Ska du publicera din artikel open access? Nu är det enklare att ta reda på om tidskriften du skickat in till ingår i något av de förlagsavtal som du som forskare vid Lunds universitet kan dra nytta av. Tidskrifter som ingår i aktuella förlagsavtal hittas med hjälp av nya söktjänsten Sci-Free där alla tidskriftstitlar finns samlade. Här kan du snabbt hitta information om vilka villkor som gäller; om hela APC-kostnaden täcks eller vilken rabatt som ges.

__________________________

Find open access agreements and discounts with new search service

Are you about to publish your article open access? Now it’s easier to find out if the journal you have submitted to, is included in one of the publisher agreements that you can utilize as a researcher at Lund University. Journals included in the current publisher agreements can be found via our search service Sci-Free. Here you can easily find information about which conditions apply, if the entire APC is covered, or if the price is reduced.

__________________________

Nyförvärv januari 2021 och året 2020

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listorna innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

__________________________

Ny databas: Frantext

HT-biblioteken har startat upp en prenumeration på databasen Frantext:

FRANTEXT is a major corpus of French texts spanning the 16th to 20th centuries and a smaller selection of seventeenth century texts as well as some medieval and Renaissance texts. Genres include novels, verse, theater, journalism, essays, correspondence, and treatises. Subjects include literary criticism, biology, history, economics, and philosophy. The database contains 250 million words and 675,000 unique word forms. It helps you to analyze text, frequency and grammar, for example.

Frantext hittas i LUBsearch under Databases A-Z.

__________________________

Ny kollektion i databasen Very Short Introductions

HT-biblioteken har tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek kompletterat tillgången till material i databasen Very Short Introductions, genom ett köp av ämneskollektionen Social Sciences. (Sedan tidigare har vi ämneskollektion Arts & Humanities.)

Very Short Introductions hittas i LUBsearch under Databases A-Z.

__________________________________

Månadens e-resurs februari 2021 – OJLU – Läs aktuell forskning utgiven vid Lunds universitet

Är du nyfiken på aktuell forskning som publiceras i tidskrifter vid Lunds universitet? På plattformen Open journals vid Lunds universitet finns flera fritt tillgängliga tidskrifter inom många ämnesområden som produceras av både forskare och studenter. Bland annat kan du läsa om hur Schm-reduplikationer används i diskursen kring corona; “#COVIDSchmovid! #SummerTreats” The usage and functions of schm-reduplications in corona virus related discourse. (Satu Manninen & Maria Wiktorsson)

OJLU

__________________________

E-resource of the Month – February 2021 – OJLU – Read current research published at Lund University

Read current research published in journals at Lund University! Go to the platform Open Journals at Lund University where you can find many freely available journals within a variety of subject areas, produced by local researchers and students.

For example, you can read about the uses of schm-reduplications in the corona discourse in the article "#COVIDSchmovid! #SummerTreats” The usage and functions of schm-reduplications in corona virus related discourse (Satu Manninen & Maria Wiktorsson).

OJLU

__________________________