Meddelanden från HT-biblioteken | december 2022

Publicerad den 15 december 2022
Detaljbild på gröna klockor framför röd bakgrund
Foto: TenG

Här kommer vårt sista nyhetsbrev för 2022. Vi informerar om jullån, julöppettider och, som vanligt, om månadens e-resurs och förra månadens nyförvärv. Även våra öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter och vår LUCRIS-verkstad i januari är värda att notera. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! For information in English, please contact us.

Innehållsförteckning

  1. Öppettider under julhelgen
  2. Jullån på kursböcker
  3. Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter
  4. Öppen LUCRIS-verkstad
  5. Nyförvärv november 2022
  6. Månadens e-resurs: Atla

_____________________________________

Öppettider under julhelgen

Under jul- och nyårshelgerna har vi mindre öppet än vanligt. Våra öppettider hittar du på vår webb.

_____________________________________

Jullån på kursböcker

Kursböcker du lånar eller förnyar från och med 5 december 2022 får du behålla till och med 11 januari 2023!

Extended Loan Period for Textbooks

Textbooks checked out on the 5th of December or later, do not have to be returned until the 11th of January 2023!

_____________________________________

Öppna laborationer för uppsatsskrivande studenter

Denna termins sista öppna workshop för studenterna är ett öppet tillfälle där studenterna kan komma förbi vårt Zoomrum under tiderna nedan och ställa frågor om hur man laddar upp sin uppsats i LUP Student Papers. Nästa termin är vi tillbaka med ett nytt program. Tipsa gärna!

Tisdag 10 januari 2023 10:00–12:00, Zoom
Torsdag 12 januari 2023 13:00–15:00, Zoom 

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/69988863399.

Mer info om denna och kommande workshoppar

_____________________________________

Öppen LUCRIS-verkstad

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? HT-biblioteken anordnar ett drop-in tillfälle där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

Onsdag 11 januari 2023, 13:15–15:00, Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/66176313630
Torsdag 19 januari 2023, 10:15–12:00, SOL:B210

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

LUCRIS Drop-In Session

Do you have any questions about how to register or update your information in LUCRIS? Perhaps regarding publications, activities or how to relate them to one another? In advance of the annual research review, the HT Libraries arrange a drop-in session where you can get hands-on help using LUCRIS.

Wednesday 11 January 2023, 13:15–15:00, Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/66176313630
Thursday 19 January 2023, 10:15–12:00, SOL:B210

The session is available for employees at the HT Faculties. Advance registration is not necessary.

_____________________________________

Nyförvärv november 2022

Nyinköpta böcker på HT-biblioteken under

Listan innehåller även äldre titlar som tillkommit i vår katalog den senaste månaden.

_____________________________________

Månadens e-resurs | december 2022 – Atla

Atla Religion Database with AtlaSerials produceras av American Theological Library Association. Databasen indexerar monografier, essäer, recensioner och tidskriftsartiklar inom religion och teologi. Atla Serials är ett tillägg som ger oss tillgång till nästan 400 tidskrifter inom ämnena.

Förutom ämnesspecifikt thesaurus och index har databasen en flik där man kan söka efter material som behandlar en specifik del av Bibeln. Om man söker på Acts (Apostlagärningarna) 20:7 hittar man till exempel artiklar om hur man kan tolka att när Paulus höll föredrag ända till midnatt så somnade en åhörare och föll ut genom fönstret och dog. Kanske finns där något även för undervisande personal att fundera på?

Du hittar våra databaser och elektroniska uppslagsverk i våra ämnesguider och i Databases A-Z i LUBsearch.

E-resource of the Month | December 2022 – Atla

Atla Religion Database with AtlaSerials is produced by the American Theological Library Association. The database indexes monographs, essays, reviews and journal articles in religion and theology. Atla Serials is an add-on that gives us access to almost 400 journals in the subjects.

In addition to subject-specific thesaurus and index, the database has a tab where you can search for material that deals with a specific part of the Bible. If you search Acts 20:7, you will find, for example, articles on how to interpret that when Paul was lecturing until midnight, a listener fell asleep and fell out of the window and died. Maybe there is something there even for teaching staff to think about?

You find our databases and digital encyclopedias in our subject guides and in Databases A-Z in LUBsearch.